Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17364
Title: Hebben de fiscale maatregelen in België anti-economische gevolgen?
Authors: Timco, Tine
Advisors: VAN AARLE, Bas
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Naar aanleiding van de Belgische verkiezingen op 25 mei 2014 wordt er in dit eindwerk getracht te antwoorden op de vraag als de maatregelen die de overheid neemt al dan niet anti-economische van aard zijn. Om deze maatregelen te evalueren wordt er gebruik gemaakt van de multiplicator, een maatstaf die de effecten van fiscale schokken op het BBP berekent. In het verleden zijn er reeds talloze onderzoeken uitgevoerd voor het berekenen van deze multiplicator. Romer & Romer (2010) berekenden deze via de narrative approach, terwijl Blanchard en Perotti in 2002 gebruik maakten van een VAR- model. Deze laatsten trachtten zo de bestedingsmultiplicator van de U.S. te berekenen en vonden een bestedingsmultiplicator die varieert tussen 0,9 en 1,29. Ondanks de tekortkomingen die andere auteurs vonden voor deze methode, wordt er in dit werk toch gebruikt van gemaakt om de bestedings- en belastingmultiplicator voor Belgie' te berekenen aangezien dit model uiteindelijk tot de beste uitkomsten zal leiden. Na het VAR- model toegepast te hebben op de data van Belgie' werden er een aantal verrassende uitkomsten verkregen. Zo heeft een extra overheidsuitgave een positief effect op de werkloosheidsgraad. Dit toont aan dat mensen die werkloosheidsuitkeringen ontvangen niet voldoende gestimuleerd worden om te gaan werken wanneer deze uitkeringen hoger liggen dan het loon dat ze zouden ontvangen wanneer ze wel zouden gaan werken. De tweede en tevens voornaamste conclusie van dit onderzoek is dat de bestedingsmultiplicator van Belgie' significant ne
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17364
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10297642013635.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.