Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17374
Title: Determinanten van het audithonorarium in België
Authors: Desloovere, Katrien
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze thesis wordt nagegaan welke determinanten een significante invloed uitoefenen op het audithonorarium in de Belgische auditmarkt. Door middel van een literatuurstudie werden de belangrijkste determinanten geïdentificeerd. Hun invloed op het audithonorarium werd nadien getest aan de hand van een regressieanalyse. Een audit kan beschouwd worden als een economische dienst die aangeboden wordt op een markt met vragers en aanbieders en met als tastbare output het controleverslag. Deze auditmarkt is in België net zoals in vrijwel elk land sterk gereguleerd, zowel aan de vraag- als de aanbodzijde. Zo vloeit de vraag naar auditdiensten voornamelijk voort uit de wettelijk verplichting om een commissaris aan te stellen voor ondernemingen met beperkte aansprakelijkheid die de groottecriteria van artikel 15 uit het Wetboek van Vennootschappen overschrijden. Naast de wettelijke vraag zijn er bedrijven die vrijwillig een auditor aanstellen omwille van economische redenen. Het aanbod is niet alleen onderhevig aan overheidsregulering, maar ook aan zelfregulering door professionele auditorganisaties, zoals het Instituut voor bedrijfsrevisoren. Zo mag de controle van de jaarrekening enkel uitgevoerd worden door een bedrijfsrevisor, die door de onderneming voor drie jaar tot commissaris benoemd wordt. De commissaris is verplicht de controlenormen van het IBR en vanaf dit jaar de ISA normen na te leven en dient na te gaan of de onderneming de regels van het Wetboek van Vennootschappen correct heeft toegepast. Verder waakt het IBR oo
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17374
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10303092013635.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 25, 2022

Download(s)

32
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.