Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17375
Title: Auditor en indicatoren van mogelijke accounting onregelmatigheden in Belgische ondernemingen
Authors: de Vaan, Sebastiaan
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Enron, WorldCom, Ahold of Parmelat hebben aangetoond dat de economische wereld nood heeft aan betrouwbare informatie. Heel wat stakeholders nemen immers hun beslissingen op basis van de financiële informatie afkomstig uit de Jaarrekening. Volgen artikel 95 Wetboek van Vennootschappen dient elke onderneming binnen de zes maanden na afsluiten van het boekjaar haar statutaire jaarrekening voor te leggen aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Omdat veel van de verschillende stakeholders beslissingen nemen op basis van de Jaarrekening, kan onjuiste informatie hierin ook verstrekkende gevolgen hebben. Om tegemoet te komen aan deze oproep van betrouwbare financiële rapportering werd door de Wet van 22 juli 1953 het beroep van bedrijfsrevisor wettelijk bepaald. De bedrijfsrevisor kijkt na of de Jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie en het vermogen van de onderneming en van de resultaten van het boekjaar. Een van de mogelijke zaken waarmee de bedrijfsrevisor tijdens zijn werkzaamheden te maken kan hebben, is earnings management. Dit is het nemen van weloverwogen stappen binnen de algemene geaccepteerde boekhoudprincipes om de resultaten naar een gewenst niveau te brengen. Daarnaast is het ook, omwille van verschillende redenen, mogelijk dat een onderneming haar resultaten aanpast buiten de wettelijke bepalingen en er dus sprake is van accounting fraude. Om dit soort zaken op te sporen zijn er zowel in de academische literatuur als in de
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17375
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09280442013635.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 18, 2022

Download(s)

14
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.