Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17377
Title: Effect en mogelijkheden van het gebruik van geuren in wagens op het verkeersgedrag van de wagenbestuurder
Authors: Franssens, Jonathan
Advisors: JANSSENS, Wim
BRIJS, Tom
DOUCE, Lieve
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Het gebruik van geuren in marketing is geen nieuw gegeven. Geuren kunnen een invloed hebben op de gemoedstoestand, perceptie en fysiologische kenmerken van personen. Het gebruik van geuren om het koopgedrag van consumenten te beïnvloeden is al uitgebreid onderzocht. Het effect van bepaalde geuren op het rijgedrag van autobestuurders echter is een onderwerp waar nog niet veel onderzoek naar gebeurd is. Het rijgedrag van een autobestuurder is geconstrueerd uit veel factoren, waarvan een groot deel beïnvloed kan worden door een aanwezige geur. In dit onderzoek wordt het effect van geuren op het rijgedrag onderzocht aan de hand van een rijsimulatorstudie. Door middel van de ritten in de rijsimulator kunnen er variabelen geanalyseerd worden die een indicatie geven van het rijgedrag. Het effect dat geuren teweeg brengt op een individu is afhankelijk van de affectieve kwaliteit, de mate van opwinding en de intensiteit van de geur. Er wordt dus bij het selecteren en het verspreiden van de geur rekening gehouden met deze drie dimensies van de geur. In dit onderzoek wordt ervoor gekozen om gebruik te maken van een omgevingsgeur die aanwezig is in de ruimte. Het is de bedoeling dat de geur waarneembaar is, maar niet te intens zodat de deelnemers weten dat het om een geurstudie gaat. De gemoedstoestand waarin een persoon zich bevindt, speelt een rol in welke mate een geur effect heeft op deze persoon. Geuren kunnen een bepaalde gemoedstoestand versterken of laten afnemen. Omdat dit een belangrijke rol kan spelen, wordt de gemoedstoest
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-marketing
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17377
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08272042013583.pdf2.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 25, 2022

Download(s)

14
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.