Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17379
Title: De dividendpolitiek in private bedrijven
Authors: Houben, Geert
Advisors: VANDEMAELE, Sigrid
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw tracht men te achterhalen welke determinanten een rol spelen bij het bepalen van de dividendpolitiek van een onderneming. In het eerste luik van deze masterproef werd dieper ingegaan op de bekende theorieën omtrent het dividendbeleid, zoals de irrelevantie theorie van Modigliani & Miller, de belastings- en clienteeleffecten, de signaaltheorie van Bhattacharya, de agency / free cash flow theorie van Jensen, de dividend smoothing theorie van Lintner, ' Michaely & Roberts evalueerden deze theorieën in het kader van private ondernemingen. In het empirisch onderzoek worden 5.011 ondernemingen geanalyseerd. Het onderzoek toonde een significant positieve relatie aan tussen de afhankelijke variabele dividenduitkering en de onafhankelijke variabelen bedrijfsgrootte, bedrijfsresultaat, volatiliteit in bedrijfsresultaat en vrije bedrijfsmiddelen. Daarentegen werd een significant negatieve relatie opgemerkt tussen de afhankelijke variabele dividenduitkering en de onafhankelijke variabelen investeringsopportuniteiten, grootte van de schulden. Voor de onafhankelijke variabele aandeelhoudersstructuur van een onderneming werd echter geen significant verband vastgesteld. We besluiten dat het management nauwgezet het dividend bepaalt, hierbij rekening houdende met de grootte van de winst of verlies in het slechtste geval, de maturiteit van de onderneming en de impact van het dividend op de balans van de onderneming.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17379
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06240102013581.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

28
checked on May 19, 2022

Download(s)

20
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.