Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17384
Title: Family Business Research and Family Science: What can they contribute to each other?
Authors: Sterckx, Chiel
Advisors: LAMBRECHTS, Frank
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze masterproef zoek ik het mogelijke onderzoeksverband tussen family business research en familiewetenschappen. Meer bepaald onderzoek ik wat sociaal constructionisme kan bijbrengen aan de dominante onderzoeksvelden binnen de familiebedrijfswetenschappen (agency theorie, stewardship theorie en resource-based view). De essentie van sociaal constructionisme is dat doorheen de kwaliteit van relaties sociale realiteiten worden opgebouwd tussen mensen (Lambrechts, Grieten, Bouwen & Corthouts, 2009). Sociaal constructionisme is een verdere ontwikkeling in de sociale wetenschap en de organisatiewetenschappen. Hierbij worden dus de relaties binnen een familiale onderneming betrokken: enerzijds tussen familieleden onderling en tussen familieleden en niet-familieleden anderzijds. Om een beeld te krijgen van wat sociaal constructionisme kan bijbrengen aan het onderzoeksdomein van familiebedrijven stelde ik twee onderzoeksvragen op. De eerste is 'Wat brengt sociaal constructionisme bij aan het onderzoeksdomein van familiebedrijven qua focus & methodologie?'. De tweede vraag die ik in dit onderzoek wilde beantwoorden, is 'wat kan sociaal constructionisme meer of anders bijbrengen aan family business research dan de bestaande theorie├źn'. Er werd al aangetoond dat er in de wetenschappelijke literatuur een tekort is aan een samenvattend, vakoverschrijdend onderzoek (e.g. James et al., 2011). Met deze studie tracht ik hieraan bij te dragen. Dit uitgebreid literatuuronderzoek is het eindpunt en dus de doelstelling van deze masterproef.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17384
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07254332013637.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

34
checked on May 16, 2022

Download(s)

14
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.