Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17400
Title: De effectiviteit van de financiële rapportering in de gemeenten
Authors: Suelze, Aline
Advisors: ACKAERT, Johan
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Aline Suelze Toegepaste Economische Wetenschappen ' Beleidsmanagement 'De effectiviteit van de financiële rapportering in de gemeenten' Prof. dr. Johan Ackaert Periode 2 ' 2013-2014 Samenvatting In deze masterproef wordt in een eerste hoofdstuk het onderzoeksplan weergegeven. Uitgaande van de centrale onderzoeksvraag 'Stelt de financiële rapportering in de gemeenten, zoals opgelegd door het Vlaamse gemeentedecreet van 2005, de gemeenteraad in staat om op een doeltreffende manier zijn controlerende rol te vervullen?' worden vijf deelvragen geformuleerd. Als methodologische aanpak wordt enerzijds gekozen voor een beschrijvende studie (hoofdstuk 2 ) die toelaat het juridische kader van de financiële rapportering te schetsen. Een analyse van het Vlaamse Gemeentedecreet geeft een overzicht van de inhoudelijke en vormelijke vereisten van de financiële rapportering; de rol en de functies uitgeoefend door de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de gemeentesecretaris en de financieel beheerder worden nader toegelicht. Anderzijds wordt door een kwalitatief onderzoek (hoofdstuk 3) gepoogd de perceptie van gemeenteraadsleden over de ingevoerde financiële rapportering in kaart te brengen. Voor drie uitgekozen gemeenten werden focusgroepen bevraagd, samengesteld uit geselecteerde gemeenteraadsleden. Daarnaast vonden ook interviews plaats met individuele raadsleden. Als discussiethema's werden de verplichting t
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17400
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10295132013636.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 19, 2022

Download(s)

10
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.