Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17401
Title: Samenvoeging van gemeenten: vloek of zegen.
Authors: Thaens, Hans
Advisors: ACKAERT, Johan
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois pleitte in 2009 in zijn Beleidsnota Binnenlands Bestuur 2009 ' 2013 voor een interne staatshervorming. Deze interne staatshervorming zou twee problemen moeten oplossen waar het Vlaamse gewest momenteel mee te kampen heeft, namelijk enerzijds een bestuurlijke verrommeling en anderzijds gemeenten met een gebrek aan bestuurskracht. Deze twee problemen wou men aanpakken door middel van een samenvoeging van gemeenten. Deze samenvoeging van gemeenten zou op een vrijwillige basis moeten gebeuren op 1 januari 2013. Er hebben zich toen echter geen samenvoegingen van gemeenten voltrokken in Vlaanderen. Bijgevolg blijft het Vlaamse gewest met de problemen van een bestuurlijke verrommeling en gemeenten met een gebrek aan bestuurskracht zitten. In deze masterproef heb ik trachten te achterhalen of er al dan niet een draagvlak bestaat onder de Limburgse gemeenteraadsleden voor een samenvoeging van gemeenten. Dit heb ik onderzocht door middel van een enquête onder Limburgse gemeenteraadsleden. Daaruit blijkt dat de meningen van de Limburgse gemeenteraadsleden verdeeld zijn betreffende een samenvoeging van gemeenten: 46% van de Limburgse gemeenteraadsleden is tegenstander van een samenvoeging van gemeenten, 38% is een voorstander van een samenvoeging van gemeenten en 16% van de Limburgse gemeenteraadsleden staat hier neutraal tegenover. Op basis van deze percentages kunnen we stellen dat er geen draagvlak bestaat onder de Limburgse gemeenteraadsleden voor een samenvoeging van gemeente
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17401
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09286792013636.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.