Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17407
Title: Marketingstrategieën voor Belgische wijnbouwers
Authors: Teyssen, Yannick
Advisors: HOUBEN, Ghislain
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze eindverhandeling handelt over het onderzoeken van marketingstrategieën van Belgische wijnbouwers en het zoeken naar nieuwe toepassingen op de marketingmix. De rode draad doorheen dit eindwerk is de marketingmix die bestaat uit de 4 'P's'; Product, Prijs, Promotie, Plaats. In het eerste hoofdstuk wordt een algemeen beeld geschetst van de wijnbouw in België, met een gedeelte geschiedenis en een situering van de wijngebieden, wijnbouwers en statistieken. In hoofdstuk 2 wordt de vraagzijde naar wijn in België onderzocht. Door te kijken naar de consumptie, de marktspelers, en de evolutie van de markt in de afgelopen jaren willen we een beeld schetsen van de omvang die deze markt heeft. Uit dit hoofdstuk zal blijken dat er een enorme consumptie van wijn is in België, voor sommige soorten zelfs één van de hoogste consumpties per capita ter wereld. Er is echter ook een zeer gefragmenteerd aanbod waarin Belgische wijnen een zeer klein aandeel hebben. Hoofdstuk 3 zal een theoretische
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17407
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06241042013637.pdf4.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 20, 2022

Download(s)

10
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.