Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17410
Title: Maatschappelijk verantwoord ondernemen in retailing: zin of onzin?
Authors: Vanhaeren, Kristof
Advisors: SWINNEN, Gilbert
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Retailers worden steeds vaker als 'merken' aanschouwd en zijn dus ook zeer afhankelijk van wat consumenten er van vinden. Een "goed merk" zal waarschijnlijk positievere reacties teweegbrengen dan een "slecht merk". De vraag is dan natuurlijk: "Hoe creëer je een goed merk?". Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kan hier een antwoord op bieden! MVO wordt door de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling omschreven als "een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met de belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces." In deze eindverhandeling zouden wij graag willen nagaan in welke mate consumenten de winkelpersoonlijkheid van maatschappelijk verantwoorde retailers evalueren. En wat is hierbij het effect op retailer equity?
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17410
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05231572013588.pdf5.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

38
checked on May 19, 2022

Download(s)

26
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.