Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17423
Title: Rapportering van verkeersongevallen in de Vlaamse televisiejournaals
Authors: Baets, Michèle
Advisors: DANIELS, Stijn
HERMANS, Elke
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Het aantal verkeersslachtoffers dient teruggedrongen te worden. Momenteel worden nog niet alle wegen bewandeld die invloed hebben op de inperking van het aantal letselongevallen. Het verkeersveiligheidsgedrag van de bevolking wordt door tal van factoren bepaald. Eén van deze bepalende factoren is de televisienieuwsberichtgeving over verkeersongevallen die in de media uitgezonden wordt. Deze paper heeft de nieuwsitems over verkeersongevallen van het VRT 19 uur journaal en het VTM 19 uur nieuws onder de loep genomen en onderzocht welke objectieve ongevalsfactoren uit de ongevallendatabank (FOD Economie) bepalen of een verkeersongeval al dan niet in de mediaberichtgeving wordt opgenomen. Nieuwsitems werden aan de hand van een vooraf opgesteld codeboek gecodeerd op voorwaarde dat het item over een letselongeval handelt dat plaatsvond op de openbare weg in Vlaanderen. Dit onderzoek kadert binnen een transversaal onderzoek tussen de steunpunten Media en Verkeersveiligheid. Naast de selectiecriteria die in deze paper bepaald worden, zal men in een vervolgonderzoek nagaan welke ongevalskenmerken gerapporteerd worden in de berichtgeving en hoe accuraat deze gegevens zijn. Het einddoel is; inzicht krijgen in welke mate de media het verkeersveiligheidsgedrag van de bevolking beïnvloedt. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een literatuurstudie en een data-analyse. Enerzijds handelt de literatuurstudie over mediaselectiecriteria: nieuwswaardentheorie van Galtung en Ruge, invloed van institutionele doelen, invloed van de nieuws
Notes: master in de mobiliteitswetenschappen-verkeersveiligheid
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17423
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09285622013765.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 20, 2022

Download(s)

6
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.