Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17428
Title: ''Best practices'' in mobiliteitsmanagement. Een benchmarkingstudie die een overzicht geeft van goed mobiliteitsmanagement in regio''s/steden. Een transfer van kennis en ervaring
Authors: Bussels, Michiel
Advisors: JANSSENS, Davy
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Verkeer is een oorzaak van verkeersslachtoffers, geluidsoverlast, de depletie van niet-hernieuwbare grondstoffen, de verminderde bereikbaarheid van gebieden, en congestie. Stedelijk verkeer zorgt verder ook voor een verhoogde uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuilers, en congestie in stedelijke gebieden kost jaarlijks bijna 100 miljard euro. Om dergelijke ontwikkelingen tegen te kunnen gaan, wordt in dit onderzoek de vraag gesteld wat er voor nodig is om kwalitatieve stedelijke mobiliteit te kunnen realiseren. Een 'best practice' wordt bestudeerd om antwoorden te vinden op die vraag. Maastricht is gekozen als de gevalstudie voor dit kwalitatief onderzoek. Uit het literatuuronderzoek wordt duidelijk dat hoogwaardige mobiliteit kan gerealiseerd worden door het hanteren van een integrale aanpak voor mobiliteit. Om zulk een aanpak te kunnen garanderen, zijn er modellen voor kwalitatief mobiliteitsbeleid ontwikkeld. Het kwaliteitsmodel dat wordt gekozen om het mobiliteitsbeleid van Maastricht aan te toetsen, is het Quality Management System for Mobility Management (QMSMM). Door middel van documentanalyse en het afnemen van interviews met mobiliteitsambtenaren wordt duidelijk dat, hoewel de stad zelf geen gebruik maakt van een model voor kwalitatief mobiliteitsbeleid, Maastricht over de loop van jaren toch een goede invulling geeft aan de verschillende elementen in het model. De invulling van deze elementen heeft dan ook zichtbare resultaten opgeleverd voor het mobiliteitssysteem van Maastricht. Daarnaast maakt h
Notes: master in de mobiliteitswetenschappen-mobiliteitsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17428
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08266062013759.pdf11.73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 25, 2022

Download(s)

16
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.