Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17549
Title: De erfrechtelijke positie van het stiefkind: een rechtsvergelijkende studie
Authors: Wouters, Sanne
Advisors: DECLERCK, Charlotte
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterscriptie beantwoordt de vraag wat de erfrechtelijke positie is van het stiefkind de lege lata en de lege ferenda. Het onderzoek wordt gevoerd op basis van de functionele rechtsvergelijkende methode en de better law approach. In het eerste deel wordt het onderzoek afgebakend. In het tweede deel wordt de wettelijke devolutie, de testamentaire devolutie, de conventionele devolutie en de stiefouderadoptie behandeld. Het derde deel bevat een evaluatie van twee wetsvoorstellen naar Belgisch recht en een eigen zienswijze van het gewenste recht. Geconcludeerd kan worden dat het stiefkind geen plaats inneemt in de wettelijke devolutie van de nalatenschap van de stiefouder in het huidige recht. In het wenselijke Belgische recht is dit nog steeds zo, doch met de nuance dat het mogelijk moet zijn om het stiefkind te betrekken in deze wettelijke devolutie door middel van een betrekkingsclausule.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17549
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09280562013299.pdf795.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 19, 2022

Download(s)

28
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.