Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17550
Title: Gerechtelijke reorganisatie onder de WCO en de positie van schuldeisers, rechtsvergelijkend en rechtseconomisch bekeken.
Authors: Sternotte, Fréderique
Advisors: STORME, Matthias
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Als gevolg van de economische crisis van de laatste jaren zien we het aantal faillissementen zienderogen toenemen. De wetgever heeft hier op proberen in te spelen door de wet continuïteit van de ondernemingen (WCO) in te voeren in 2009. De wet kwam in de plaats van de wet gerechtelijk akkoord, welke niet aan de verwachtingen van de wetgever voldeed. Tijdens de begin jaren bleek de WCO een groot succes. Toch stoot de wet op een aantal knelpunten. Er bestaat geen eenduidige interpretatie van de wet, er wordt misbruik gemaakt van de WCO en de positie van schuldeisers is betwist. Om tegemoet te komen aan de problemen van de WCO is de wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen tot stand gekomen welke wijzigingen aanbrengt aan de WCO. De Wijzigingswet voorziet onder andere in een gefaseerde neerlegging van stukken, meer controlemogelijkheden in hoofde van schuldeisers, in de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van stukken, etc. Het valt echter nog af te wachten of de nieuwe WCO de knelpunten volledig zal doen verdwijnen. Deze masterproef beoogt te onderzoeken welke oplossingen naar voren kunnen gebracht worden, teneinde toekomstige problemen te vermijden. Hiervoor wordt een rechtsvergelijkende studie doorgevoerd met de Amerikaanse Chapter 11 procedure, welke meer aandacht besteedt aan de rechten van schuldeisers.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17550
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04223142013299.pdf966.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 17, 2022

Download(s)

4
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.