Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17553
Title: Rechtspositie van het personeel van lokale besturen: Evolutie naar een modernere aanpak?
Authors: Hendrix, Lara
Advisors: DE BECKER, Alexander
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: De rechtsposities van lokale besturen in Vlaanderen kennen een duaal beleid. De lokale overheden hebben de mogelijkheid om zowel statutairen als contractanten aan te werven. Dat deze 2 personeelsgroepen niet altijd van dezelfde rechten kunnen genieten spreekt voor zich. In 2007 maakte de Vlaamse Regering een rechtspositiebesluit met minimale voorwaarden, welke de lokale besturen moesten toepassen. De grote doelstelling van het besluit was om meer convergentie te creëren tussen de statutaire en contractuele personeelsleden. Deze masterscriptie onderzoekt in hoeverre het besluit van 2007 geslaagd is in zijn opzet. Is er reeds sprake van een eenheidsstatuut of kent het besluit nog vele pijnpunten? Tot slot worden ook de rechtspositiebesluiten van 3 lokale besturen in Vlaanderen onder de loep genomen. Kan elk lokaal bestuur zijn beleid, overeenkomstig het Vlaamse rechtspositiebesluit van 2007, ook aanpassen aan zijn eigen noden?
Notes: master in de rechten-overheid en recht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17553
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08264132013289.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 26, 2022

Download(s)

8
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.