Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17555
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVERBIST, Stijn-
dc.contributor.authorVanlook, Wim-
dc.date.accessioned2014-10-09T09:14:17Z-
dc.date.available2014-10-09T09:14:17Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/17555-
dc.description.abstractIn deze masterproef wordt onderzoek gevoerd naar de toepassing van het kennelijk onrechtmatig beroep ex art. 37 RvS-wet. Vooreerst wordt de term procesrechtsmisbruik besproken en nagegaan of dit begrip een rechtsfiguur sui generis is, dan wel gebaseerd is op de algemene leer inzake rechtsmisbruik. Daarna volgt, ter illustratie, een overzicht van enkele situaties die door de rechtspraak al dan niet als tergend, roekeloos of kennelijk onrechtmatig beschouwd worden. Aangezien art. 37 RvS-wet dicht aanleunt bij het tergend of roekeloos geding uit het gerechtelijk privaatrecht, worden art. 1072bis en 780bis Ger.W. eveneens geanalyseerd. Vervolgens wordt het onderscheid met de roekeloze en tergende eis uit het socialezekerheidsrecht verduidelijkt. Ten slotte wordt kort ingegaan op de wijze waarop misbruik van procesrecht bestraft wordt voor de administratieve rechtscolleges, m.n. de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad voor Vergunningsbetwistingen, en de administratieve overheden.-
dc.format.mimetypeApplication/pdf-
dc.languagenl-
dc.language.isoen-
dc.publishertUL-
dc.titleHet tergend en roekeloos geding in administratieve procedures-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages0-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
dc.description.notesmaster in de rechten-overheid en recht-
local.type.specifiedMaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
item.fullcitationVanlook, Wim (2014) Het tergend en roekeloos geding in administratieve procedures.-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09281822013289.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

24
checked on Jun 24, 2022

Download(s)

14
checked on Jun 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.