Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17556
Title: Naar een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden: de "grijze zone" en de nieuwe ontslagregeling onder het eenheidsstatuut
Authors: AERTS, Sophie 
Advisors: PEETERS, Johan
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: In een prejudicieel arrest van 7 juli 2011 spreekt het Grondwettelijk Hof zich uit over de ongelijke behandeling van arbeiders en bedienden op vlak van de carenzdag en de opzeggingstermijnen. Het Hof veroordeelt dit onderscheid en legt om redenen van rechtszekerheid de wetgever een deadline op. Tegen 8 juli 2013 moet het verschil in behandeling weggewerkt zijn. Tot die datum blijven de huidige regels van toepassing. Uiteindelijk treedt op 1 januari 2014, ongeveer vijf en een halve maand na het verstrijken van de deadline, de wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut in werking. Het arrest heeft op termijn gezorgd voor de harmonisatie van de werknemersstatuten, maar ook voor heel wat onduidelijkheid en problemen. Zo is het niet duidelijk welke regels van toepassing zijn op een werknemer die na het verstrijken van de deadline en vóór de invoering van de wet op het eenheidsstatuut wordt ontslagen. Daarnaast hebben de bepalingen van de wet veel nieuwe vragen gecreëerd'
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17556
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09285832013299.pdf940.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 25, 2022

Download(s)

12
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.