Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17557
Title: CAO nr. 109: revolutie of evolutie? Werkt de invoering van een veralgemeende motiveringsplicht bij ontslag een betere bescherming tegen het misbruik van ontslagrecht in de hand?
Authors: Baeskens, Bastiaan
Advisors: FOUBERT, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe cao nr. 109 betreffende de motivering van het ontslag gaan we na of de invoering van een veralgemeende motiveringsplicht een betere bescherming biedt tegen het misbruik van ontslagrecht. Vóór de invoering van cao nr. 109 bestond er geen algemene motiveringsplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. We benaderen deze cao met een kritische blik en maken een inventaris van de onduidelijkheden en gebreken ervan. Bovendien bevat deze masterscriptie een rechtsvergelijkend onderzoek met Nederland. Bij dit onderzoek wordt de motiveringsplicht en het kennelijk onredelijk ontslag in België vergeleken met de motiveringsplicht en het kennelijk onredelijk ontslag in Nederland. Ten slotte zijn er uit dit rechtsvergelijkend onderzoek een aantal conclusies en bevindingen af te leiden die nuttig kunnen zijn in de toekomst voor het Belgische arbeidsrecht.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17557
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08273902013299.pdf926.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 20, 2022

Download(s)

14
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.