Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17560
Title: Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van minderjarigen en mensen met een psychische handicap
Authors: Brimioul, Annelies
Advisors: SPRIET, Bart
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: In deze masterscriptie wordt er vooral ingegaan op de mogelijkheid voor minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking om geldig toe te stemmen tot seksueel contact. Volgens de huidige wettelijk regeling kunnen minderjarigen reeds vanaf de leeftijd van 14 jaar toestemmen tot seksuele penetratie maar pas vanaf de leeftijd van 16 jaar tot seksuele aanrakingen. Dit is zeer merkwaardig en verwarrend aangezien een penetratie toch een meer verregaande handeling is dan louter aanrakingen. Deze regeling is er uiteraard om de minderjarige te beschermen maar is ze nog wel actueel? Mijns inziens is dit niet het geval en ik pleit dan ook voor een aanpassing van de leeftijdsgrenzen: 14 jaar als grens voor aanranding van de eerbaarheid en 16 jaar als grens voor verkrachting, maar met de mogelijkheid om reeds op de leeftijd van 14 jaar seksueel contact (coïtus) te hebben bij een beperkt leeftijdsverschil van 3 jaar. Het is niet omdat een verstandelijke beperking heeft dat deze geen toestemming kan geven tot seksueel contact. Enkel wanneer de daad werd mogelijk gemaakt door de beperking is er mogelijks sprake van een afwezigheid van toestemming. Vaak zullen verstandelijk beperkten echter niet in staat zijn om de aard en draagwijdte van hun handelingen in te schatten. We mogen hen echter niet zomaar elk seksueel ontzeggen. Er is dan ook nood aan een wettelijk kader waar rekening wordt gehouden met de noden van deze groep mensen (wettelijk kader voor seksuele dienstverlening).
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17560
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09283102013299.pdf906.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

32
checked on May 23, 2022

Download(s)

30
checked on May 23, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.