Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17561
Title: Hoe worden naar Belgisch IPR de trusts ontvangen in de Belgische rechtsorde?
Authors: Buvé, Stefanie
Advisors: VAN CALSTER, Geert
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: In deze masterscriptie wordt de volgende vraag beantwoord: Hoe worden naar Belgisch IPR de trusts ontvangen in de Belgische rechtsorde? Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig en dat zal in de toekomst ook niet snel veranderen. In België was de trust wel erkend in de rechtspraak maar niet echt bekend. Rechters krijgen tegenwoordig vaker te maken met vreemde rechtsfiguren zoals de trust. Daarom zijn er de IPR-regels om hiervoor de nodige conflictregels te voorzien. Een goed vangnet wordt gevormd door het Wetboek IPR dat een aparte regeling heeft voorzien voor de verschillende IPR aspecten, zoals bevoegdheid, toepasselijk recht en erkenning/tenuivoerleggging, en op die manier is het een goede oplossing om de trust te ontvangen in de Belgische rechtsorde. Toch is de definitie in die wet niet allesomvattend en moet telkens de vraag worden gesteld in hoeverre de hogere rechtsnormen die van toepassing zijn in de Belgische rechtsorde, nl. de vermelde Europese Verordeningen, een regeling voorzien voor een bepaald IPR-aspect betreffende de trust, want deze regeleing moet dan voorrang krijgen op het nationale IPR-wetboek.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17561
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08265172013299.pdf452.46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 22, 2022

Download(s)

4
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.