Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17562
Title: Neutraliteit in het officieel onderwijs (art. 24 GW)
Authors: Vandeweerdt, Karin
Advisors: DE BECKER, Alexander
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Samenvatting Onze samenleving en maatschappij worden vandaag de dag gekenmerkt door een grote diversiteit. De overheid moet in een dergelijke diverse samenleving een neutrale positie innemen. Dat is één van de basiswaarden van een democratische staat. Ook binnen de schoolpopulaties is een groeiende levensbeschouwelijke diversiteit merkbaar. De Grondwet bepaalt dan ook uitdrukkelijk dat de gemeenschap neutraal onderwijs moet inrichten (art. 24, §1, lid 3). Hoever deze neutraliteit moet reiken, is echter niet bepaald. Nochtans is het antwoord op deze vraag van belang in een diverse maatschappij als de onze. Het staat in elk geval vast dat deze neutraliteitsverplichting niet onbeperkt is. In deze scriptie zal onderzocht worden welke invulling aan het neutraliteitsbegrip wordt gegeven en welke evolutie deze invulling reeds heeft doorgemaakt. Zoals zal blijken werd ten tijde van het Schoolpact en de Schoolpactwet een negatieve en sta(tis)tische invulling gegeven aan het neutraliteitsbegrip. In 1988 werd de neutraliteitsverplichting dan verankerd in de Grondwet, en werd eveneens bepaald dat deze neutraliteit onder meer de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen inhoudt. De woorden 'onder meer' hebben echter geleid tot uiteenlopende zienswijzen met betrekking tot de interpretatie van het neutraliteitsbegrip. Aangezien in 1988 ook de communautarisering van het onderwijs werd voltrokken, heeft dit ertoe geleid dat het neutraliteitsbegrip op verschillende manieren is geï
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17562
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08268602013299.pdf794.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

26
checked on May 27, 2022

Download(s)

20
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.