Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17564
Title: Persvrijheid en de journalistieke burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Authors: Feytons, Niels
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Het hof van assisen was volgens de negentiende-eeuwse grondwetgever de beste waarborg voor de onafhankelijkheid van journalisten, drukpersmisdrijven werden daarom exclusief voorbehouden aan een volksjury. Al snel bleek de jurywaarborg heel wat nadelen voor de rechtzoekende te bevatten en werden de burgerlijke rechtbanken het voornaamste forum voor de beslechting van geschillen over onrechtmatige vormen van journalistiek. Deze masterproef is gewijd aan de buitencontractuele aansprakelijkheid van de journalist die gegrond is in de gemeenrechtelijke bepaling van art. 1382 BW. Het Hof van Cassatie heeft meermaals bevestigd dat de grondwettelijke en supranationale bepalingen met betrekking tot de expressievrijheid van media een ruime uitingsvrijheid waarborgen, maar dat zij geen beperking invoeren op de beginselen van buitencontractuele aansprakelijkheid. Allereerst wordt onderzocht waar de rechtspraak de aansprakelijkheidsgrens voor journalisten legt en de verhouding met de vrijheid van meningsuiting. Tot slot bevat dit werk een bespreking over wie aansprakelijk wordt gesteld voor onrechtmatige journalistiek.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17564
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10305852013299.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 20, 2022

Download(s)

24
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.