Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17565
Title: Het instituut van de klacht met burgerlijke partijstelling: een fundamenteel recht voor het slachtoffer of kunnen we ook zonder?
Authors: Follon, Jensie
Advisors: SPRIET, Bart
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Indien het openbaar ministerie kennis krijgt van een misdrijf beslist ze in principe vrij of de strafvordering uit hoofde van dit misdrijf al dan niet wordt ingesteld. Langs de ene kant heeft de Belgische wetgever de mogelijkheid willen geven om een strafbeleid uit te bouwen, maar anderzijds kan hij 'die beweert' door een misdaad of wanbedrijf te zijn benadeeld, klacht neerleggen bij de onderzoeksrechter door zich burgerlijke partij te stellen. Velen zijn de mening toegedaan dat de burgerlijke partijstelling behouden moet blijven als garantie voor de rechtsonderhorige tegen de eventuele laksheid van het openbaar ministerie. Het is misschien een interessante zaak om deze stelling eens vanuit een ander oogpunt te belichten. Ingeval het een doelbewuste beslissing is van het openbaar ministerie om, in het algemeen belang, een misdrijf niet te vervolgen, dient het niet aan het slachtoffer van dat misdrijf toe te komen om zijn private belangen boven dit algemeen belang te stellen.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17565
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09282112013299.pdf871.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 25, 2022

Download(s)

12
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.