Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17566
Title: De uithuisplaatsing van de geweldpleger bij kindermishandeling: alternatieve maatregel voor de bestaande procedures?
Authors: Geraerts, Stefanie
Advisors: PUT, Johan
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Op 1 januari 2013 trad in ons land de Wet tijdelijk huisverbod in werking. Deze wet geeft de procureur des Konings de bevoegdheid om in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden een huisverbod op te leggen. Hoewel de wet in de eerste plaats bedoeld is om partnergeweld aan te pakken, bepaalt het opschrift van de wet dat het huisverbod kan worden opgelegd in situaties van huiselijk geweld. In deze scriptie wordt nagegaan of de maatregel ook effectief en efficiĆ«nt kan worden ingezet in situaties van kindermishandeling. Via een grondige analyse van de wet en door rechtsvergelijking met Nederland wordt gekeken of het huisverbod een alternatieve maatregel kan vormen voor de reeds bestaande procedures inzake kindermishandeling.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17566
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09288152013299.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 18, 2022

Download(s)

14
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.