Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17569
Title: De herziening van de procedure van de grondwetsherziening (art. 195 GW)
Authors: Kempeners, Anaïs
Advisors: MAES, Gunter
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Deze thesis handelt over de herzieningsprocedure van de Belgische Grondwet, vervat in artikel 195 Gw. De vraag wordt gesteld of deze procedure nog wel beantwoordt aan de vereisten van een moderne grondwet, gezien zijn historisch gewijzigde functie. Ontstaan in 1831 als een institutionele 'startgrondwet', is deze grondwet uitgegroeid tot een 'begeleider van de ontwikkeling van de staat'. Sinds de jaren '70 hebben de institutionele hervormingen en de daaraan gekoppelde grondwetsherzieningen zich alsmaar meer opgestapeld. Helaas wordt de toepassing van de rigide herzieningsprocedure meermaals omzeild, ter uitvoering van de politieke akkoorden. Een strikte toepassing van een versoepelde procedure lijkt daarom wenselijker. In de rechtsleer werden heel wat voorstellen gedaan ter versoepeling van artikel 195 Gw. Dit werk onderzoekt kritisch welke modellen wenselijk zijn bij het vinden van het juiste evenwicht tussen soepelheid en rigiditeit, rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen resp. de democratische principes. Het onderzoek sluit af met een vergelijkende analyse van de geboden modellen en een eigen voorstel tot herziening van de procedure.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17569
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08271842013299.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 25, 2022

Download(s)

6
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.