Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17570
Title: Transparantieverplichtingen bij commerciële garanties
Authors: Liebens, Eveline
Advisors: TERRYN, Evelyne
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Commerciële garanties worden vaak door verkopers aangeboden aan de consument bovenop hun wettelijke garantie. Hierbij dient de verkoper de transparantieverplichting uit artikel 1649septies BW na te leven. Deze transparantieverplichting heeft als doel om er voor te zorgen dat een consument niet misleid wordt en hij op een geïnformeerde wijze kan besluiten om tot aankoop over te gaan. Uiteraard moet de transparantieverplichting dan ook voldoende transparantie bieden. Dit onderzoek zal aantonen dat de transparantieverplichting op verschillende domeinen tekort schiet. Niet alleen geven bepaalde elementen uit de transparantieverplichting aanleiding tot discussie. Bovendien zijn er op Europees niveau al voorstellen geformuleerd ter uitbreiding van deze verplichting en onderging de transparantieverplichting in Frankrijk reeds een wijziging.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17570
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09280362013299.pdf777.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 16, 2022

Download(s)

8
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.