Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17572
Title: Surfen tussen kathedraal en bazaar: alternatieve geschillenbeslechting in de ICT
Authors: Peeters, Dries
Advisors: ANDRIES, Ken
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Dit proefstuk spitst zich toe op specifieke informaticacontracten en de geschillen die hierbij kunnen ontstaan. Het betreft hier voornamelijk de relatie tussen professionelen onderling die gebonden zijn aan elkaar via een ICT-project. Moderne technologieën vormen veelal het hart van de onderneming. Bij enig conflict dient zich een snelle en efficiëntie oplossing aan te bieden. Daar de traditionele gerechtelijke weg vaak geen passende uitkomst biedt bij enig ICT-conflict beroept men zich beter op buitengerechtelijke middelen. Op Belgisch niveau is men hieraan proberen tegemoet te komen, mede om de strijd tegen de gerechtelijke achterstand aan te gaan. Op internationaal en Europees niveau nemen we gelijkaardige initiatieven waar ter bevordering van de buitengerechtelijke geschillenoplossing. In dit onderzoek wordt een afweging gemaakt tussen wettelijke en private initiatieven ter bevordering van alternatieve geschillenbeslechting in de ICT.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17572
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10299762013299.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 18, 2022

Download(s)

6
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.