Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17573
Title: De rol van de partner in de nieuwe wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid
Authors: Rutten, Goele
Advisors: TORFS, Nan
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterscriptie onderzoekt de rol die de partner van een beschermde persoon op zich kan nemen in het kader van de nieuwe wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. Deze wet treedt in werking op 1 september 2014 en is de resultante van het herdenken van de beschermingsstatuten van de verlengde minderjarigheid, de toevoeging van een gerechtelijk raadsman, de gerechtelijke onbekwaamverklaring en het voorlopig bewind. Uit de evaluatie van die statuten bleek dat ze niet enkel complex zijn in de praktijk maar gezien de internationale ontwikkelingen ook verouderd en qua bescherming vaak niet tegemoet komen aan de specifieke situaties waar personen zich in kunnen bevinden. Het gevolg hiervan is dat door deze tekortkomingen de beschermingsregelingen afgeschaft zullen worden en door de nieuwe wet één allesomvattende beschermingsregeling wordt ingevoerd die van toepassing zal zijn op alle meerderjarige personen die bescherming nodig hebben. De nieuwe wet voorziet enerzijds in een regime van buitengerechtelijke bescherming. Iedere persoon kan voor het geval hij in de toekomst niet meer in staat zal zijn zijn belangen van vermogensrechtelijke aard te verdedigen, via de opmaak van een lastgevingsovereenkomst, een lasthebber kunnen aanduiden die de beheersopdracht kan waarnemen. Op die manier kunnen personen zelf een regeling organiseren omtrent hun goederen. Anderzijds wordt door de nieuwe wetgeving een r
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17573
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09288082013299.pdf714.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 19, 2022

Download(s)

6
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.