Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17579
Title: Levensbeëindiging bij pasgeborenen.
Authors: Tulmans, Ann
Advisors: PUT, Johan
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterscriptie richt zich op de vraag in hoeverre een regeling inzake levensbeëindiging bij pasgeborenen wenselijk en mogelijk is, aangezien pasgeborenen uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van de Euthanasiewet. Ook pasgeborenen kunnen zich immers in een medisch uitzichtloze toestand bevinden die gepaard gaat met ondraaglijk lijden. Wanneer besloten wordt tot een actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen over te gaan, is de arts ingevolge de huidige stand van wetgeving echter strafrechtelijk aansprakelijk op grond van doodslag, moord of vergiftiging, tenzij hij zich kan beroepen op de noodtoestand. Omwille van de strikte voorwaarden waaraan deze noodtoestand dient te voldoen en het moeilijke bewijs hiervan, is het dan ook van groot belang om aan dit begrip de juiste inhoud te geven. In deze masterscriptie wordt een potentiële concretisering van deze noodtoestand voorgesteld, door het opstellen van zowel materiële als formele zorgvuldigheidsvereisten waaraan voldaan moet worden.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17579
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08264492013299.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.