Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17580
Title: Eerste hulp bij vergunningsbetwistingen. Naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen of naar de gewone rechter in kort geding?
Authors: Van Coppenolle, Frederick
Advisors: SCHOLLEN, Peter
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: De vraag naar snelle rechtsbescherming bij dringende vergunningsbetwistingen staat centraal. Het onderzoek beperkt zich tot vergunningsbetwistingen binnen het ruimtelijk ordeningscontentieux in Vlaanderen. Rechtzoekenden hebben twee mogelijkheden bij dringende vergunningsbetwistingen. Ofwel maken ze gebruik van de decretaal voorziene rechtsbescherming door middel van een vordering tot schorsing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, ofwel wenden ze zich tot de gewone rechter in kort geding. Deze laatste moet immers op basis van art. 159 Gw. onwettige bestuurshandelingen, opgeworpen in geschillen omtrent subjectieve rechten, buiten toepassing laten. De draagwijdte van beide procedures wordt gespiegeld aan de hand van volgende elementen: Wie kan een vordering instellen? Wat is de toegangsdrempel? Welke procedurele aspecten spelen een rol? Wat met de verdere procedure ten gronde? Hierna worden de voor- en nadelen van elk van beide procedures vergeleken en wordt de uitkomst hiervan kritisch geĆ«valueerd. Tot slot wordt er een poging tot advies gegeven.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17580
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09289812013299.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 19, 2022

Download(s)

10
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.