Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17581
Title: Medisch begeleide voortplanting, een mensenrecht?
Authors: Van de Broek, Sophie
Advisors: LEMMENS, Koen
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: De centrale vraag in dit onderzoek is of artikel 8 EVRM een recht op voortplanting omvat. Concreet werd onderzocht in welke mate het recht op privĂ©- en familieleven ex artikel 8 EVRM een recht inhoudt om ouder ('parent') te worden. Meer specifiek werd daarnaast nagegaan: (1)in welke mate medisch begeleide voortplanting kan ressorteren onder artikel 8 EVRM, en (2)in welke mate de overheid de plicht heeft deze nieuwe technieken beschikbaar te stellen aan burgers die via de natuurlijke weg geen kinderen kunnen krijgen. Elk van deze vragen werd beantwoord binnen het kader van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in het bijzonder de arresten Evans v. United Kingdom, Dickson v. United Kingdom, S.H. and Others v. Austria, Costa and Pavan v. Italy en Knecht v. Romania.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17581
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09280122013299.pdf850.39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.