Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17583
Title: Het Belgische afstammingsrecht de lege lata en de lege ferenda in het licht van de grondrechten
Authors: Vandenwijngaerden, Dorien
Advisors: DECLERCK, Charlotte
MAES, Gunter
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterscriptie maakt een analyse van de arresten van het Grondwettelijk Hof inzake afstamming, geveld sinds 16 december 2010. De vastgestelde ongrondwettigheden worden ingedeeld aan de hand van vier categorie├źn: het bezit van staat, de vervaltermijnen, het belang van het kind en het incestverbod. Binnen elke categorie wordt de rechtshistorische achtergrond en de rechtmatigheidstoets zoals uitgevoerd door het Grondwettelijk Hof, besproken. Algemeen kan gesteld worden dat het Grondwettelijk Hof de absolute onmogelijkheid voor de rechter om de vaststaande feiten en de belangen van alle betrokken partijen in rekening te nemen als een schending van de grondrechten van de rechtszoekenden beschouwt. De hervorming van het afstammingsrecht zou bijgevolg de mogelijkheid tot een in concreto ' beoordeling mogelijk moeten maken. Deze masterscriptie besluit met een pleidooi voor een alternatieve oplossing, namelijk de loskoppeling van de juridische afstammingsband en haar gevolgen (zoals ouderlijk gezag).
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17583
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09281152013299.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 26, 2022

Download(s)

10
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.