Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17584
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorACKAERT, Johan-
dc.contributor.advisorDECLERCK, Charlotte-
dc.contributor.authorVanderstraeten, Brecht-
dc.date.accessioned2014-10-09T09:14:24Z-
dc.date.available2014-10-09T09:14:24Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/17584-
dc.description.abstractDe huidige Belgische jeugdwet is een werk van lange adem geweest. De voorbije honderd jaar hebben meerdere wetgevers getracht twee stromingen én gemeenschappen met elkaar te verzoenen. Moet de minderjarige delinquent beschermd of bestraft worden? De wetgever lijkt met de invoering van het herstelrechtelijk aanbod in 2006 te kiezen voor een beschermmodel. Men kan zich de vraag stellen in welke mate een verdoken sanctiemodel hieraan ten grondslag ligt. Uit het gevoerde onderzoek blijkt dat dat er een verhoogde criminaliteitsgraad is bij jongeren behorend tot een etnische minderheidsgroep. Het loutere feit dat deze jongeren tot een etnische minderheidsgroep behoren is geen doorslaggevend element. De complexiteit en verhouding van verschillende culturele en structurele variabelen dragen bij tot een verhoogde kans tot het plegen van criminaliteit. Het opleidingsniveau en de arbeidsparticipatie zijn in dit opzicht twee belangrijke variabelen. De toekomst moet uitwijzen of dit herstelrechtelijk aanbod het vermeend succes zal kennen. Niettemin worden een aantal voorstellen gedaan om tegemoet te komen aan de maatschappelijke realiteit. Zo kan door middel van positieve actie getracht worden de uitgangspositie van etnische minderheden te compenseren.-
dc.format.mimetypeApplication/pdf-
dc.languagenl-
dc.language.isoen-
dc.publishertUL-
dc.titleDe invloed van etnische afkomst en geloofsovertuiging op delinquent gedrag bij jongeren-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages0-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
dc.description.notesmaster in de rechten-rechtsbedeling-
local.type.specifiedMaster thesis-
item.fullcitationVanderstraeten, Brecht (2014) De invloed van etnische afkomst en geloofsovertuiging op delinquent gedrag bij jongeren.-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08267012013299.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

14
checked on Jun 25, 2022

Download(s)

6
checked on Jun 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.