Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17585
Title: Volwaardig alternatief of utopie: alternatieve geschillenbeslechting in bestuursgeschillen
Authors: Verbeke, Julie
Advisors: ANDRIES, Ken
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterthesis gaat in op de vraag naar de effectieve mogelijkheid van alternatieve geschillenbeslechting en bemiddeling in de relatie overheid-burger. De verschillende mogelijkheden tot alternatieve geschillenbeslechting bij de ombudsmannen, de Fiscale bemiddelingsdienst en de Raad voor vergunningsbetwistingen worden onderzocht. Er wordt vanuit rechtsvergelijkend oogpunt gekeken naar Nederlandse equivalenten van deze figuren. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de mogelijkheid tot bemiddeling in de relatie overheid-burger. Hierbij wordt onderzocht hoe beginselen van behoorlijk bestuur zich verhouden tot de specifieke kenmerken van bemiddeling. Daarnaast wordt de vaststellingsovereenkomst als resultaat van de bemiddeling tussen overheid en burger op haar juridische waarde geĆ«valueerd. Ook hier wordt vanuit rechtsvergelijkend onderzoek naar Nederland gekeken. Tot slot volgt een kritische eindconclusie.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17585
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08264992013299.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 15, 2022

Download(s)

22
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.