Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17586
Title: De rol van de zorgplicht in het milieurecht
Authors: Vranken, Brenda
Advisors: VANHEUSDEN, Bernard
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Een milieuzorgplicht is een open verplichting binnen het milieurecht om met de nodige maatregelen, schade of hinder aan het milieu te beperken, te voorkomen of te herstellen. Indien de overheid en de burger de wettelijke bepalingen inzake het Vlaamse milieurecht naleven dan dient bovenop deze bepalingen de zorgplicht te worden nageleefd. Indien er een schending van de zorgplicht is, stelt zich de vraag naar de afdwingbaarheid. Doordat de zorgplicht geldt bovenop de wettelijke bepalingen als een vangnet voor eventuele schade die toch kan ontstaan uit een bepaalde handeling hebben ze als kenmerk nogal algemeen en vaag te zijn. De algemene formulering van de zorgplichten creëert een vaagheid die nodig is opdat deze zorgplichten op een groot aantal verschillende situaties van toepassing zouden zijn. Dit is vrij logisch en creëert een kringredenering. De zorgplichten moeten algemeen geformuleerd worden om alle concrete situaties van schade, bovenop de wettelijke bepalingen te ondervangen. Om effectief te zijn moeten deze zorgplichten daarentegen afgedwongen kunnen worden maar de vraag is of dit überhaupt mogelijk is indien er gewerkt wordt met zo een vaag en ruim begrip als 'zorgplichten'. Voor de rechtsonderhorige is het namelijk moeilijk te bepalen wat er onder de zorgplichtbepaling valt. De intentie van dit onderzoek is om te achterhalen welke Vlaamse milieuzorgplichten er bestaan en of deze in de theorie en de praktijk afgedwongen kunnen worden, rekening houdend met hun algemene formulering.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17586
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09283242013299.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 15, 2022

Download(s)

22
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.