Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17587
Title: Is de koning ook een gewone Belg (art. 88 GW)?
Authors: Wauters, Kristof
Advisors: MAES, Gunter
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterscriptie gaat in op de huidige rol van de koning, uitgaande van zijn bevoegdheden zoals vastgelegd in de Grondwet. De koning is in BelgiĆ« aan bijzonder veel regels en voorschriften onderworpen. De grondwetgever van 1831 koos voor een onverantwoordelijk en onschendbaar staatshoofd. Volgens de letter van de Grondwet lijkt hij ook vandaag de dag nog te beschikken over heel wat bevoegdheden. In deze masterscriptie wordt er onderzocht of men, in navolging van de steeds verdergaande defederalisering, eveneens de bevoegdheden van de koning dient terug te schroeven. Enerzijds worden deze specifieke bevoegdheden van de koning onderzocht. Anderzijds volgt er een evaluatie van het formele grondwettelijke kader waarbinnen de koninklijke functie dient te worden uitgeoefend. Is het uitzonderingsregime van de koning uit de artikelen 88 en 106 van de Grondwet nog opportuun en verdedigbaar in de huidige samenleving of kunnen we hem beter behandelen zoals een modale Belg?
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17587
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09282862013299.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.