Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17589
Title: De Europese handel in emissierechten post 2012, met een bijzondere focus op (de uitbreiding van) het toepassingsgebied
Authors: Wils, Anne
Advisors: VANHEUSDEN, Bernard
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Teneinde de door de mens veroorzaakte klimaatverandering te voorkomen, dient de uitstoot van de totale hoeveelheid broeikasgassen verminderd te worden. Het is wenselijk dat de milieukost die de reductie van emissies teweegbrengt, gedragen wordt door de vervuiler zelf. Om emissiereducties op een efficiënte wijze te reduceren is er op Europees niveau gekozen voor een emissiehandelsysteem, het zogenaamde EU ETS. Sinds 2005 dienen exploitanten van vervuilende activiteiten dewelke onder dit systeem vallen over emissierechten te beschikken. Milieuvriendelijke installaties met een beperkte uitstoot kunnen hun teveel aan emissierechten te gelde maken door ze te verhandelen op de koolstofmarkt. Uit de eerste twee handelsfases van het EU ETS is gebleken het ondernemingen onvoldoende prikkelt om te investeren in milieuvriendelijke technologieën. Enerzijds is dit te wijten aan de lage koolstofprijs die investeerders te weinig aanspoort om dergelijke investeren te doen. Anderzijds draagt het beperkte toepassingsgebied van het EU ETS bij tot een verschillende behandeling van sectoren, hetgeen de concurrentiepositie van Europese ondernemingen ongunstig beïnvloedt. Bij de invoering van de derde handelsfase in 2013, zijn verregaande harmoniserende maatregelen doorgevoerd om de reeds bestaande gebreken te verhelpen. In deze masterscriptie komen de wijzigingen systematisch aanbod en wordt de impact ervan op de reeds bestaande gebreken van het systeem onderzocht.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17589
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09283952013299.pdf944.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

32
checked on May 25, 2022

Download(s)

16
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.