Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17592
Title: Schaalvergroting bij de gemeenten: intergemeentelijke samenwerking en fusies van gemeenten
Authors: Van Eetvelt, Roel
Advisors: ACKAERT, Johan
DE BECKER, Alexander
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: De voorbije jaren is er in het Vlaanderenland veel gesproken en geschreven over het streven naar bestuurlijke efficiëntie en de daarmee gepaard gaande bestuurlijke hervormingen. De roep om de organisatie van het lokale niveau onder de loep te nemen is daarbij een constante. De Vlaamse Regering Peeters II had zich in haar regeerakkoord ook voorgenomen de problematiek ter harte te nemen. Het was de aanzet voor een interne staatshervorming. Doel was de bestuurslagen, en in de eerste plaats de gemeenten, efficiënter en bestuurskrachtiger te maken. Om de gemeenten te versterken werd onder meer ingezet op schaalvergroting. Daarbij werden twee pistes bewandeld. De eerste piste is die van intergemeentelijke samenwerking.De tweede piste is die van gemeentelijke samenvoegingen of fusies van gemeenten. De onderzoeksvragen in deze scriptie clusteren dan ook rond het thema van schaalvergroting van de gemeenten. In een eerste deel wordt op zoek gegaan naar de staatskundige en bestuurskundige rol die de gemeente te vervullen heeft. Als men wil nadenken over een schaalvergroting is het immers eerst van belang een beter inzicht te krijgen in de rol die het bestuursniveau te vervullen heeft. In delen twee en drie wordt er dan dieper doorgewerkt op de pistes van intergemeentelijke samenwerking en fusies van gemeenten.
Notes: master in de rechten-overheid en recht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17592
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09288402013289.pdf781.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.