Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1848
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVAN HAEGENDOREN, M.-
dc.contributor.authorELSHOUT, Sarah-
dc.date.accessioned2007-11-07T14:58:13Z-
dc.date.available2007-11-07T14:58:13Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/1848-
dc.description.abstractDiensten zijn van groot belang binnen de Europese Unie. De dienstensectoren zorgen voor 60 à 70% van de tewerkstelling in de Europese Unie en meer dan de helft van ons BBP wordt in deze sector gerealiseerd. Toch maakt de internationale handel van diensten maar een fractie uit van de totale internationale handel binnen de Europese Unie. De reden hiervoor vindt men terug in een aantal belemmeringen. In het kader van de Lissabonstrategie, om tegen 2010 van de Europese Unie de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken, riep de Europese Raad de Commissie op om de belemmering van diensten te verwijderen. Zo ontstond de oorspronkelijke Bolkestein-richtlijn. De Bolkestein-richtlijn streeft naar het vaststellen van een rechtskader om de belemmeringen, die de vrijheid van vestiging van dienstverrichters en het vrije verkeer van diensten tussen de lidstaten in de weg staan, te verwijderen. Verder wil zij de dienstverrichters en afnemers de nodige rechtszekerheid voor de concrete uitoefening van deze vrijheden bieden. Hoewel het initiatief van Bolkestein goed was, ontstond er veel commotie rond het voorstel. Men vreesde ondermeer voor sociale dumping, meer werkloosheid van eigen arbeidskrachten, een daling van de kwaliteit van de gezondheidszorg, enz. Het oorsprongslandbeginsel, dat inhoudt dat alleen het recht van het land van vestiging van toepassing is op een dienstverrichter, werd door niemand positief onthaald. Men eiste dan ook een aangepaste versie van de richtlijn. Deze aangepaste versie van de dienstenrichtlijn kwam er ook. Twee jaar later werd er een richtlijn ondertekend die rekening had gehouden met de reacties. Deze werd al heel wat positiever onthaald, al waren er nog steeds enkele tegenstanders. Toch hebben studies aangetoond dat de richtlijn voor een stijging van 600 000 banen en een welvaartsgroei van € 37 miljard euro zal zorgen. Zowel bedrijven als consumenten zullen baat hebben bij de richtlijn, zowel het producenten- als consumentensurplus zal stijgen. Een analyse verricht door Copenhagen Economics leidde tot volgende resultaten: de dienstenrichtlijn zal significante economische winsten opbrengen, de prijzen van de opgenomen sectoren zullen dalen, de output zal stijgen in alle economische sectoren van de Europese Unie, in alle lidstaten zullen er nieuwe jobs gecreëerd worden en de handel in diensten zal intensiever verlopen. Wel moet er opgemerkt worden dat er ook kosten zullen gepaard gaan met de invoering van de richtlijn. Dit zijn eenmalige welzijnskosten die gecompenseerd worden met welzijnsopbrengsten op lange termijn. Hoewel de echte gevolgen pas binnen enkele jaren merkbaar zullen zijn, denk ik dat de richtlijn een stap in de goede richting is in het streven naar de Lissabondoelstelling.-
dc.languagenl-
dc.language.isonl-
dc.publisherUHasselt-
dc.titleDe Bolkestein-richtlijn-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages84-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
dc.description.notes2de licentie TEW - major Beleidsmanagement-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
item.fullcitationELSHOUT, Sarah (2007) De Bolkestein-richtlijn.-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
elshout.pdf818.5 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

16
checked on Jun 24, 2022

Download(s)

8
checked on Jun 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.