Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1855
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHOUBEN, G.-
dc.contributor.authorDETHIER, Kevin-
dc.date.accessioned2007-11-07T15:12:41Z-
dc.date.available2007-11-07T15:12:41Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/1855-
dc.description.abstractHet is in Vlaanderen slecht gesteld met het ondernemerschap. Cijfers van het GEM tonen aan dat slechts 3,71% van de Vlaamse beroepsbevolking actief betrokken is bij het opzetten van een onderneming of recentelijk een eigen onderneming heeft opgericht. Daarmee is Vlaanderen één van de minst ondernemende regio’s van Europa. Deze eindverhandeling tracht een beeld te schetsen van wie die nieuwe ondernemers zijn en welke problemen zij ondervinden. Met 6.482 nieuwe ondernemingen bezet de bouwnijverheid een 2de plaats in de lijst van aantal nieuwe ondernemingen in 2005. Voor België en voor Vlaanderen is de bouwsector dus een belangrijke sector. Daarom zal deze eindverhandeling zich in het bijzonder toespitsen op de starters uit de bouwsector. Voor het eigen onderzoek wordt een geografische beperking gemaakt naar enkel de Limburgse ondernemingen. De eindverhandeling is opgedeeld in vier delen, het eerste deel geeft een inleidende probleemstelling en schetst een beeld van hoe het probleem werd aangepakt. In dit deel wordt uitvoerig uitgelegd welke stappen ondernomen werden om tot deze eindverhandeling te komen. In deel twee wordt er dieper ingegaan op de literatuur die beschikbaar is inzake nieuwe ondernemers. Enkele modellen worden besproken zodat de lezer een beter inzicht krijgt in de problematiek van ‘starters’. Het volledige proces dat starters doorlopen wordt beschreven, net als de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om ondernemer te worden. Naast de theoretische modellen komen enkele vergelijkbare studies aan bod die een huidige stand van zaken weergeven over starters in Vlaanderen. Naast bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, motivatie en startkapitaal, wordt hier ook een eerste keer gekeken naar de problemen die starters ondervinden. Het derde deel van deze eindverhandeling geeft de resultaten weer van het eigen onderzoek. Met behulp van een enquête werden 50 Limburgse ondernemingen uit de bouwsector ondervraagd. Zo kon een beeld gecreëerd worden van ondermeer de starter zelf, het profiel van zijn bedrijf, alsook de motieven en doelstellingen die de starter heeft. Opmerkelijke verschillen tussen het eigen onderzoek en de literatuur worden extra benadrukt. Er wordt bijvoorbeeld duidelijk dat in bouwsector voornamelijk mannelijke ondernemers terug te vinden zijn. In het eigen onderzoek wordt er gepeild naar uiteenlopende onderwerpen als financiering, overheidssteun, boekhouder, begeleiding maar ook het bedrijfsprofiel en doelstellingen komen hier aan bod. Uiteraard wordt ook hier onderzocht welke problemen voor de starters uit de bouwsector het belangrijkst zijn. Op het eind van deel drie wordt aan de hand van multivariate analyse een typologie van de starters bekomen. Door statistische analyse worden bepaalde verbanden bloot gelegd, waarna uiteindelijk verschillende groepen van starters gevonden worden. Een conclusie die hieruit voorkomt, is dat problemen vaak niet alleen komen, maar dikwijls ook andere problemen met zich meebrengen. Ten slotte worden in het laatste deel een aantal conclusies geformuleerd in verband met deze eindverhandeling en het eigen onderzoek. Met behulp van de expertise van de Confederatie Bouw wordt het eigen onderzoek getoetst aan de werkelijkheid.-
dc.languagenl-
dc.language.isonl-
dc.publisherUHasselt-
dc.titleStartende ondernemers in Limburg. Gevalstudie : bouwsector-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages124-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
dc.description.notes2de licentie TEW - major Integrerend ondernemerschap-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.fullcitationDETHIER, Kevin (2007) Startende ondernemers in Limburg. Gevalstudie : bouwsector.-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dethier.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

16
checked on Jun 25, 2022

Download(s)

6
checked on Jun 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.