Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1860
Title: Werkgoesting in KMO's : de bouwsector. Gevalstudie : Afwerkingsbedrijf Jansen NV
Authors: FROYEN, Sofie
Advisors: MARTENS, H.
LAMBRECHTS, F.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: De bouwsector kent een groot personeelstekort. Vacatures geraken moeilijk ingevuld en de sector heeft te kampen met een hoog personeelsverloop. Rond deze problematiek heb ik mijn onderzoeksvraag opgesteld, namelijk: Welke praktijken bevorderen werkgoesting tijdens een loopbaan in de bouwsector? Welke kenmerken van deze praktijken hebben effect op werkgoesting? Mijn literatuuronderzoek heb ik gebaseerd op de studie van SERV. Volgens deze studie is de werkbaarheidsgraad in de bouwsector 51,1% is. Het Vlaamse gemiddelde is 52,3%. Dat wil zeggen dat iets meer dan de helft van de werknemers geen knelpunten ervaren. Echter de andere helft ervaart wel problemen met werkstress, motivatie, leermogelijkheden of de balans werk-privé. Na mijn literatuuronderzoek bleek dat er nog gaten in de literatuur bestaan. Daarom heb ik mijn vraagstelling verscherpt. Belangrijk is de vraag HOE? Hoe kan men de werkgoesting verbeteren? Mijn nieuwe onderzoeksvraag heb ik geherformuleerd als volgt: Welke factoren bevorderen en welke factoren belemmeren werkgoesting in de bouwsector? Deze nieuwe vraag heb ik opgelost aan de hand van een concrete gevalstudie, namelijk Afwerkingsbedrijf Jansen. Dit is een groot bouwbedrijf in Meeuwen die in totaal meer dan 180 werknemers tewerkstelt. Om de situatie binnen het bedrijf te kennen, heb ik gewerkt met interviews. Uiteindelijk heb ik 19 medewerkers van het bedrijf kunnen bevragen. Als ik de resultaten van mijn praktijkonderzoek vergelijk met de studie van SERV kan ik vaststellen dat deze ver uiteen liggen. Gebrek aan leermogelijkheden en de balans werk-privé worden binnen het bedrijf door weinigen als een knelpunt ervaren. In de studie van SERV zijn dit echter twee grote knelpunten die door werknemers in de bouwsector worden ervaren. Eveneens werkstress en motivatie is een minder groot knelpunt binnen het bedrijf dan dat de literatuur doet uitwijzen. Mijn onderzoek is eerder exploratief van aard. Men dient dus voorzichtig te zijn met veralgemeningen over de sector heen, aangezien mijn onderzoek slechts gebaseerd is op één gevalstudie. Echter dient men eveneens rekening te houden met het gevaar van een veralgemenende studie over één sector heen, zoals deze van SERV. De cultuur van een bedrijf heeft een grote invloed en wordt door deze veralgemening achterwege gelaten. Beide onderzoeken hebben dus hun valkuilen. Het is opmerkelijk dat gedurende het hele onderzoek van SERV geen enkele relationele factor wordt besproken. Terwijl dit gedurende mijn onderzoek velen malen aan bod is gekomen en voor mij uiteindelijk de kern van de zaak lijkt te zijn. Om de werkgoesting te verhogen binnen het bedrijf heb ik dan ook de nadruk gelegd op het relationele aspect. Mijn verbeteringsadviezen zijn gebaseerd op het onderzoek van Cross, Baker en Parker (2003) dat rond energie binnen organisaties gaat. Ze geven vijf aspecten van interacties weer die dienen vervuld te worden om de energie te laten stijgen. En meer energie binnen een organisatie zorgt voor meer werkgoesting. Het zijn uiteindelijk twee begrippen die nauw aan elkaar verbonden zijn.
Notes: 2de licentie TEW - major Integrerend ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1860
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
froyen.pdf2.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 27, 2022

Download(s)

6
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.