Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1862
Title: De Lightindustrie. De zin en onzin van 'light'
Authors: VANMOLLE, Annelies
Advisors: SNELLINX, R.
FAES, W.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze eindverhandeling gaan we op zoek naar de redenen achter de hype rond light producten en of ze werkelijk nuttig zijn of eerder een marketingstunt. We beginnen met een literatuurstudie over welke rollen voedsel inneemt in het leven van de mens en welke omgevingsfactoren een invloed kunnen hebben op de keuze van voeding. Gedurende vele eeuwen was het de voornaamste bezigheid van de mens om te zoeken naar voedsel, dit was namelijk nodig om te overleven. Vandaag is er veel veranderd, want het beschikken over voedsel vormt niet meer echt een probleem. De bekommernissen zijn duidelijk niet meer hetzelfde, waar het vroeger een hele opdracht was om voldoende energie te kunnen opslaan, kampen we momenteel soms met een overaanbod aan energie. Hoofdstuk drie gaat op dit overaanbod aan energie dieper in. We bespreken een belangrijk gevolg dat de laatste tijd een ziekte van de maatschappij kan worden genoemd: obesitas. De situatie is grotendeels te wijten aan onze levensstijl: we leven in een groter comfort, zowel thuis als op het werk. We gebruiken vaak zelfs voor kleine afstanden de auto, tal van dingen zijn geautomatiseerd, we brengen steeds meer tijd door voor het tv – en / of computerscherm. Dit alles komt natuurlijk onze fysieke activiteit niet ten goede. De gevolgen van overgewicht of obesitas vallen ook niet meer te negeren. Zo zijn er ziektes die er (on)rechtstreeks mee in verband staan. Deze zijn de zogenaamde welvaartsziekten (hart-en vaataandoeningen, type 2 diabetes, bepaalde vormen van kanker,..) die onze gezondheid aantasten. Samen met kanker zijn hart- en vaataandoeningen de belangrijkste doodsoorzaken in België. Dergelijke ziekten zijn nauw verbonden met onze levensstijl en met onze voedingsgewoontes. Momenteel lijdt één op drie volwassenen aan overgewicht of obesitas. Juist omdat deze ziektes kunnen vermeden worden als we onze levensstijl en voedingsgewoontes aanpassen, is het belangrijk om het onder de aandacht te brengen en actie te ondernemen. Mensen vinden het steeds belangrijker om gezonder te gaan leven en eten. De voedingsindustrie speelt hier handig op in en lanceert de laatste nieuwe rage: de ‘light producten’. Hierover geven we een bespreking in hoofdstuk vier. Van hun originele producten maken ze een nieuwe versie die minder vetten of minder suikers bevatten maar toch even lekker blijven. Deze producten bevatten dan meestal een chemisch substituut die dezelfde werking heeft maar een lagere caloriewaarde. Voor suikers is dit bijvoorbeeld aspartaam en voor vetten bijvoorbeeld olestra. Dat rond deze stoffen heel wat commotie is ontstaan is wel te begrijpen want vandaag de dag kan er nog steeds niet zwart op wit bewezen worden dat deze stoffen niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Onderzoekers hebben reeds proberen na te gaan wie nu juist de consument is van deze lightproducten en waarom men deze producten koopt. De resultaten tonen aan dat dit mensen zijn die belang hechten aan hun gezondheid en een gezond gewicht. Zij relateren lightproducten ook rechtstreeks aan gezondheid hoewel dit per definitie niet zo is. Het is namelijk zo dat er in de wet nog steeds geen definitie wordt gegeven van ‘light’. Het is dus niet duidelijk waar de grens ligt. Hiervan maken voedingsproducenten duidelijk gebruik door te pas en te onpas gebruik te maken van een ‘light’ vermelding. Zij weten immers ook dat de consument die gezondheid belangrijk vindt, hierdoor aangetrokken wordt. Er zijn dus duidelijk verschillende spelers in deze ‘light’-industrie betrokken. Deze zijn de producenten van deze light producten; de consumentenorganisaties die de belangen van de consument verdedigen; de overheid die voor een aangepaste wetgeving kan zorgen en de medische wereld, meerbepaald diëtistes. Bij deze verschillende spelers kunnen we zowel een push- als een pullvisie onderscheiden. Een pushvisie wil zeggen dat de consument bij het handje gehouden wordt en dus beschermd tegen ‘slechte’ informatie. Een pullvisie gaat ervan uit dat de consument zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en zich dus maar bewust moet zijn van het obesitas-probleem. Ik ben persoonlijk van mening dat de overheid ervoor moet zorgen dat de consument op een correcte manier geïnformeerd wordt en erop toeziet dat de fabrikant juiste informatie weergeeft. Maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt nog altijd bij de consument zelf. Als deze zelf het probleem niet inziet, zal hij ook niet tot actie overgaan.
Notes: 2de licentie TEW - major Integrerend ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1862
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vanmolle.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 15, 2022

Download(s)

18
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.