Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1869
Title: Vormgeving als concurrentieel voordeel voor Vlaamse internationaliserende ondernemingen
Authors: BRACKE, Liesbeth
Advisors: PAUWELS, P.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: Dit werkstuk is een onderzoek naar de succesfactoren van Vlaamse, designintensieve en internationaal actieve ondernemingen. Anders geformuleerd hebben we vormgeving onderzocht als concurrentieel voordeel in internationaliserende Vlaamse ondernemingen. In de huidige globaliserende economische omgeving zien we steeds meer ondernemingen die, enkele jaren na hun oprichting, al actief zijn op de wereldmarkt. Deze bedrijven worden in de internationale marketing ook wel born globals genoemd. Onderzoek naar born globals heeft aangetoond dat veel van deze ondernemingen zich focussen op high tech producten. In dit onderzoek gaan we echter op zoek naar born globals die succesvol zijn in de ontwikkeling van ‘high design’ producten en die vormgeving als een essentiële waarde in hun producten zien. De media besteedt steeds vaker aandacht aan design of vormgeving in onze omgeving en Vlaanderen heeft verscheidene getalenteerde en internationaal erkende ontwerpers. Het belang van de creatieve sector in onze economie kent de laatste jaren ook een aanhoudende groei. We vragen ons in deze eindverhandeling in hoofdzaak af welke managementfactoren en –processen nu eigenlijk bepalend zijn voor het succes van deze internationaliserende designondernemingen. Efficiënt en effectief designmanagement blijkt een onmisbare kunde te zijn in succesvol ondernemen in de creatieve sector. We hebben ons in dit onderzoek dan ook toegelegd op het designmanagement in de designintensieve born globals . Dit is een kwalitatief onderzoek, gebaseerd op een literatuurstudie en vier praktijkstudies. We zijn vertrokken van een literatuurstudie van de twee grote onderwerpen waarop deze eindverhandeling steunt, de born globals en het designmanagement. Het fenomeen born global wordt in eerste instantie uitgediept en toegelicht. Vervolgens wordt het designmanagement uitvoerig besproken. Hier behandelen we de verschillende bedrijfsfacetten die aan bod komen om een succesvolle designonderneming te zijn en dus om een goed designmanagement te onderhouden. Deze twee theoretische stromingen hebben we vervolgens concreet verbonden met elkaar. Na de literatuurstudie volgde een praktijkstudie waarin we vier born globals, die volledig passen in dit onderzoeksopzet, hebben geanalyseerd. Op basis van diepgaande interviews hebben we geprobeerd de succesfactoren van deze ondernemingen te ontleden. Elke case start met een uiteenzetting van de bedrijfscontext, dan volgt de volledige uitwerking van de informatie uit de interviews, om te eindigen met een korte samenvatting van het geheel. Na een uitvoerige beschrijving van de vier afzonderlijke cases hebben we de gevonden informatie geconfronteerd met elkaar in een crosscase analyse. Deze bevindingen hebben we uiteindelijk teruggekoppeld aan de informatie uit het initiële theoretische onderzoek. Dit alles resulteerde in een lijst van qualifiers en kritische succesfactoren die aanwezig zijn in de Vlaamse, designintensieve born globals. De qualifiers zijn factoren die waarschijnlijk in elke internationaliserende designonderneming aanwezig zijn en dus noodzakelijk zijn om een speler op de internationale markt te zijn. De qualifiers die uit dit onderzoek naar voor komen, zijn: • beschikken over kennis van de concurrentie en inzicht in de externe omgeving • een richtinggevende bedrijfsstrategie hebben • een bedrijfsstrategie aannemen waarin een wereldfocus aanwezig is en waarin design centraal staat • een marketing- en designstrategie hebben die aangepast is aan deze wereldfocus • een lange termijn relatie uitbouwen met klant, leverancier en agent • beschikken over een designuitstraling in de communicatiemiddelen en een designimago uitbouwen • de creativiteit in de onderneming aanmoedigen • voldoening en tevredenheid halen uit je werk als manager van een designonderneming • plannen, kostenramingen en programma’s opstellen • de designer inlichten over de bedrijfsvisie • een goede evaluatie en feedback naar de designer toe aanhouden • het uiteindelijke product in de markt evalueren • de keuze van de exportlanden baseren op een vooronderzoek • vanaf de start van de onderneming een wereldfocus aannemen • designers op de hoogte brengen van de commerciële realiteit • de combinatie van functionaliteit én design in je producten benadrukken • kwaliteit leveren en de beste materialen gebruiken • een goede service aanbieden • deelnemen aan internatonale designbeurzen Deze qualifiers brachten ons vooral meer inzicht in hoe born globals in de creatieve sector tewerk gaan. De kritische succesfactoren bepalen echter het concurrentieel voordeel van de onderneming. Ze leveren onmisbare informatie voor de beginnende ondernemer in de creatieve sector, die op internationaal niveau zaken wil doen. De succesfactoren onthullen, was de ultieme doelstelling van deze eindverhandeling. We zijn vooreerst tot de conclusie gekomen dat het van uiterst belang is om als designonderneming steeds trendsetter te willen zijn. Continu de creativiteit stimuleren en risico’s durven nemen is dus essentieel. Ten tweede is het belangrijk dat een ontwerper zich goed voelt in de onderneming waarvoor hij/zij werkt. Dit uit zich in de aanwezige bedrijfscultuur, in de ondernemingsstructuur en in de keuze van de juiste ontwerper door de manager van de onderneming. Voorts bleek de selectie van de juiste partners in het buitenland essentieel om succesvol zaken te doen in het buitenland. Een vierde kritische succesfactor vonden we in het beschikken over een unieke en competitieve strategie die je onderscheidt van de concurrentie. Tot slot hebben we kunnen analyseren dat de managers van deze jonge designintensieve born globals enorm ambitieus zijn en over een ongekende wilskracht beschikken, wat sterk bijdraagt tot hun succes. Dit onderzoek eindigt met de beperkingen die het onderzoek kende en met interessante pistes voor verder onderzoek, een belangrijke afsluiter van het werkstuk. Het schrijven van deze eindverhandeling bracht namelijk enkele boeiende vragen aan het licht, die voor de creatieve sector heel belangrijk kunnen zijn. Het bestaan van een rode draad in het Vlaams en/of Belgisch design is een vraag die onbeantwoord bleef. We hebben hier uiteindelijk geen eenduidig antwoord op gevonden. Een verdere analyse van de keuze voor interne dan wel externe ontwerpers in een bedrijf zal ook belangrijke inzichten kunnen leveren. Vervolgens is het onduidelijk of de productie uitbesteden de beste optie is, of dat je als bedrijf beter zelf de volledige productie in handen neemt. De invloed van het behalen van (internationale) designprijzen hebben we voorts niet kunnen onderzoeken. Deze vraag zou echter wel boeiende factoren kunnen onthullen. Ook een onderzoek naar het succes van born globals zonder enige exportervaring, die de binnenlandse markt al of niet eerst als testfase gaan beschouwen, lijkt significant. Tot slot zou een algemeen onderzoek naar de verantwoordelijkheden van designers in grote ondernemingen interessant zijn in het licht van de literatuur rond het designmanagement. Ook een exploratie naar de taken en vaardigheden van de zakelijke manager en de creatieve designer in bedrijven kunnen meer inzicht verschaffen in de ontwikkeling van creatieve concepten en objecten.
Notes: 3de jaar Handelsingenieur - major Internationaal zakenwezen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1869
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bracke.pdf638.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 17, 2022

Download(s)

10
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.