Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1871
Title: Internationalisatie - Redenen voor multinationals om zich in Limburg te vestigen. Perspectief : "Multinationals"
Authors: JAEKEN, Siegfried
Advisors: LOMMELEN, T.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: “Is Limburg een interessante vestigingsplaats voor multinationals?” De economie wordt steeds globaler. Het is belangrijk dat een land (regio) zich hiervan bewust is en ook actief aan deze globale economie wil meewerken. Een mogelijkheid is om multinationals aan te trekken en de aanwezige te behouden. Deze verhandeling richt zich op drie aspecten. Ten eerste het identificeren van de vestigingscriteria van de internationale bedrijfsleiders. Ten tweede het identificeren van de troeven en knelpunten van de regio Limburg. Ten derde het bekijken van een aantal mogelijke oplossingen. Limburg als regio heeft een aantal sterke troeven die overeenkomen met de vestigingscriteria van de multinationals, waardoor dat Limburg een interessante vestigingsplaats blijkt te zijn. Er zijn echter een aantal knelpunten. Deze zorgen ervoor dat multinationals Limburg niet zien als een optimale vestigingsregio. Hiervoor moeten oplossingen gezocht worden. De huidige bestaande theorieën zijn verouderd maar leggen toch de basis bloot van deze vestigingscriteria. Opvallend is dat de bedrijven niet meer eerst een marktonderzoek doen, maar slechts rekening houden met het imago van de bepaalde regio en een aantal essentiële eisen stellen. Algemeen kan men daarom besluiten dat Limburg met een positief imago naar buiten moet komen. Concreet zien wij dat er een aantal belangrijke criteria zijn die zowel in de theorie als uit het empirisch onderzoek naar boven komen. Ten eerste willen de multinationals dicht bij de markt aanwezig zijn. Daarnaast blijven de arbeidskrachten een heel belangrijke schakel binnen het bedrijf. Door de blijvende trend van modernisering is vooral de kennis van deze arbeidskrachten heel belangrijk. Vervolgens is en blijft de aanwezige infrastructuur een doorslaggevende rol spelen, de bereikbaarheid van Limburg moet optimaal zijn. De overheid moet ook een positieve houding hebben ten opzichte van de multinationals. De centrale ligging vormt Limburgs sterkste troef. Deze heeft dan ook vele bedrijven overtuigd van de goede vestigingskeuze. Het essentiële probleem is dat de markt steeds meer en meer naar Oost-Europa en Azië verschuift. Limburg moet hier op inspelen door goede verbindingen en relaties met landen van deze regio’s te ontwikkelen. Desondanks blijft Limburg volgens de bedrijfsleiders een ideale geografische ligging hebben. Daarnaast is Limburg nog steeds zeer toegankelijk en redelijk vrijwaard van de extreme fileproblemen. De laatste jaren is dit voor vele regio’s een sterk knelpunt geworden. Limburg moet deze sterke troef bewaren en verder uitspelen, samen met de huidige kennis die aanwezig is. Vooral de talenkennis is heel belangrijk, ondanks het dalende niveau steekt Limburg boven de andere regio’s (België en buurlanden) uit. Dit moet zeker bijdragen tot een positief beeld over Limburg. Limburg heeft daarbuiten te kampen met een te hoge loonkost en een heel zware belastingsdruk. De motivatie om te werken daalt dan ook nog eens. Er moeten dus een aantal essentiële oplossingen hiervoor gezocht worden. Deze zware kosten moeten zeker dalen en daarnaast dient men de motivatie te gaan opkrikken. Er moet een verder onderzoek gebeuren naar deze dalende motivatie, zodat de overheid de achterliggende factoren kan wegwerken. De figuur op de volgende bladzijde geeft alles ordelijk weer. Wij kunnen dus besluiten dat Limburg zich moet blijven profileren als een interessante vestigingsregio. Limburg moet aanhalen dat zij goed bereikbaar en toegankelijk is en dat er nog veel ruimte bestaat om uit te breiden. De aanwezige infrastructuur moet dus onderstreept worden. Daarnaast dienen zij al de maatregelen te nemen om de huidige industrie te behouden, maar zich hoofdzakelijk richten op de kenniseconomie. Dit door de diensteneconomie te promoten, door onder andere nieuwe kantoorfaciliteiten te bouwen. De aanwezige huidige kennis dient behouden te blijven. Het scholingssysteem moet zich daarom blijven aanpassen aan de huidige noden van het bedrijfsleven.
Notes: 2de licentie TEW - major Marketing
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1871
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jaeken.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 18, 2022

Download(s)

6
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.