Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1887
Title: Digitale Marketing Strategie
Authors: HUYBS, Benjamin
Advisors: SWINNEN, G.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: Door de technologische evolutie zijn er de laatste jaren verschillende nieuwe digitale kanalen ontstaan die gebruikt kunnen worden voor marketing. Hoe de onderneming hiervan gebruik kan maken is niet altijd eenvoudig. Daarom wordt de vraag gesteld hoe de onderneming het best haar digitale marketing strategie moet uitbouwen. Welke methode men hiervoor aanwendt, wordt besproken in het eerste hoofdstuk. In hoofdstuk twee wordt er besproken wat digitale marketing inhoudt en wordt het vergeleken met de traditionele marketingmiddelen. De beperkingen van digitale marketing worden op een rijtje gezet en er wordt ook nagegaan hoeveel mensen het internet gebruiken. Hoe de overheid het internetgebruik probeert te stimuleren, wordt ten slotte ook behandeld. Eén van de bekendste digitale marketingmiddelen is e-mailmarketing. Dit wordt besproken in hoofdstuk drie. Evolutie en gebruik ervan komen aan bod. Het grootste probleem van e-mailmarketing, spam, en de wetgeving er rond, worden uitgelegd. Verder worden voor- en nadelen van e-mailmarketing, hoe men het kan optimaliseren en waarvoor het best gebruikt kan worden, besproken. Het vierde hoofdstuk behandelt virale marketing. Eerst worden er enkele definities verklaard van virale marketing. Hierna wordt de evolutie van virale marketing van de afgelopen jaren gevolgd. Tot slot wordt er nagegaan wat de voor- en nadelen zijn, hoe virale marketing kan geoptimaliseerd worden en waar het best voor kan gebruikt worden. De hoofdstukken vijf, zes en zeven behandelen respectievelijk buzz marketing, blogging en podcasting. Hiervan worden de voor- en nadelen vermeld, hoe het resultaat verbeterd kan worden en voor welke doelen ze gebruikt kunnen worden. Bij het hoofdstuk over podcasting wordt bijkomend de toekomst ervan behandeld. Hoofdstuk acht bespreekt pay-per-click advertising. Het click-fraude probleem wordt beschreven en er wordt gezocht naar oplossingen hiervoor. De opvolger ervan, pay-peraction wordt ten slotte uitgelegd. In het laatste hoofdstuk van de literatuurstudie wordt nagegaan welke voordelen het internet biedt als bron van marketinginformatie. Om nog meer informatie te verkrijgen rond de digitale marketing strategie werden er enkele bevoorrechte getuigen ondervraagd. De geïnterviewden waren enkele personen van marketingbureaus en enkele verantwoordelijken van bedrijven die aan digitale marketing doen. Er werd gevraagd wat zij de voor- en nadelen vonden van de verschillende digitale marketingmiddelen, hoe het resultaat ervan geoptimaliseerd kon worden en waarvoor het het best gebruikt kon worden. Bij welke middelen de resultaten goed meetbaar waren en de return on investment makkelijk te berekenen was, werd ook nagegaan. Verder werd hun mening gevraagd over het uitbesteden van bepaalde activiteiten, het integreren van de verschillende marketingmiddelen en on-line marketingonderzoek. Tot slot werd er gesproken over de toekomst van digitale marketing.
Notes: 3de jaar Handelsingenieur - major Marketing
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1887
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
huybs.pdf574.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

36
checked on May 18, 2022

Download(s)

36
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.