Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1896
Title: De toepassing van mobiele communicatie n e-HR
Authors: CECILIANI, Daniele
Advisors: SCHREURS, J.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: Aangezien mensen nu eenmaal altijd en overal behoefte hebben aan informatie treedt er de laatste jaren een stijging op van het gebruik van mobiele communicatie. De ontwikkeling van steeds snellere (draadloze) netwerken en het oprukken van mobiele toestellen zoals laptops en PDA’s proberen aan deze behoefte te voldoen. In de nabije toekomst heeft iedereen de mogelijkheid om altijd online te zijn via een mobiel toestel. De overgang naar een kennis- en informatiegebaseerde maatschappij en het streven naar efficiëntieverbeteringen binnen bedrijven heeft ervoor gezorgd dat informatie en kennis een steeds belangrijkere rol innemen in de moderne digitale economie. Deze brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee om bedrijfsprocessen beter te optimaliseren en grotere besparingen door te voeren. De capaciteit van mobiele netwerken wordt steeds groter. Het GSM-netwerk was het eerste gestandaardiseerde digitale netwerk en maakt deel uit van de zogenaamde tweede generatie mobiele communicatiesystemen die vooral geschikt zijn voor spraak. De vergroting van de capaciteit in bandbreedte is dan ook vooral van toepassing op de datacommunicatie aangezien de capaciteit voor spraak al voldoende groot is. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) is één van de nieuwe standaarden voor mobiele communicatiesystemen en behoort tot de derde generatie systemen. UMTS heeft een veel grotere transmissiesnelheid dan GSM en zou ook via het vaste netwerk toegankelijk kunnen zijn. Met UMTS is het de bedoeling om informatie meer geïndividualiseerd aan te bieden aan de gebruikers. Daarbij zou dezelfde soort informatie via verschillende vaste en mobiele netwerken op vergelijkbare wijze geleverd moeten worden aan de gebruiker waar deze zich ook bevindt. Naast UMTS zijn er nog andere technologieën in ontwikkeling voor mobiele communicatie (bijv. WiFi en Bluetooth). De beschikbare capaciteit voor mobiele datacommunicatie zal de laatste jaren nog behoorlijk toenemen. Door de ontwikkeling van snelle draadloze netwerken hebben ook veel nieuwe mobiele toestellen hun intrede op de markt gedaan. We denken hierbij aan smartphones, personal digital assistants (PDA’s), organisers, palmtops en alles wat zich daartussen bevindt. Wat ze gemeen hebben is dat het allemaal kleine lichte mobiele toestellen zijn die steeds meer functies aanbieden. De geheugen- en processorcapaciteit van de toestellen worden steeds groter en de software evolueert meer en meer naar die van de gewone pc. Veel van deze nieuwe mobiele toestellen leveren dan ook bijna dezelfde mogelijkheden als een laptop of een personal computer. Zoals we eerder aanhaalden, zijn mensen tegenwoordig beter geïnformeerd dan ooit tevoren. Informatie en communicatie worden binnen de organisatie steeds belangrijker. Daar zowel de mobiele als de vaste Internetverbindingen steeds beter en sneller worden, ontstaat de mogelijkheid om zwaardere informatiesystemen via het Internet te gebruiken. Zogenaamde webgebaseerde informatiesystemen worden in bedrijven vaker toegepast en geïmplementeerd. De systemen bieden een flexibele oplossing voor het distribueren van informatie en brengen meestal kostenbesparingen met zich mee. De informatisering en digitalisering heeft ook zijn stempel gedrukt op de strategie en het menselijk kapitaal van bedrijven. Een toepassing hiervan is e-HRM. Hiermee bedoelen we het doelbewuste gebruik van digitale toepassingen (Internet, intranet, extranet) ten behoeve van het personeelsmanagement. Belangrijke kenmerken van e-HRM zijn de online en altijd toegankelijke informatie. Met e-HRM is de plaats waar men zich bevindt ook niet meer van belang door de verbeterde interactie tussen de medewerkers en de organisatie. Naast het management is de informatie nu ook gericht op de medewerkers van de organisatie. Aan de hand van een mobiel toestel gekoppeld aan draadloos Internet kunnen medewerkers nu altijd en overal direct toegang krijgen tot belangrijke data en informatie. Via elektronische netten verloopt de informatieverspreiding zonder omwegen. Bij belangrijke mededelingen biedt de snelle informatievoorziening grote voordelen. Zo ontvangen de werknemers de informatie gelijktijdig en in ‘real time’. Informatie kan overigens makkelijker up-to-date gehouden worden aangezien aanpassingen van de gegevens online meteen voor de hele organisatie doorgevoerd en zichtbaar worden. De toepassing van e-HRM leidt ook tot administratieve besparingen omdat medewerkers zelf hun administratieve transacties kunnen uitvoeren aan de hand van selfservice applicaties. Zo heffen onder andere reis- en onkostendeclaraties, vakantie- en verlofregistratie en de verwerking van gewerkte uren en tijdstippen dubbele en soms driedubbele werkzaamheden op. Dit leidt tot een kleinere bezetting van het administratief personeel waarbij de vermindering van administratieve werkzaamheden ruimte kan creëren voor meer strategische doeleinden. Tot de taakgebieden van e-HRM behoren eerst en vooral de werving en selectie via online technieken van medewerkers op de interne en externe arbeidsmarkt (e-Recruitment). Daarnaast ook het digitaal aanbieden van informatie, systemen en reflectieve methoden die medewerkers ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling in relatie tot hun competenties en loopbaanwensen, alsook de ontwikkeling van kennisbanken (e-HRD). Ten derde het leren op afstand op geschikte tijdstippen en locaties en in het gewenste of passende tempo van de werknemer. Het gaat hierbij om digitale leervormen die kennis overdragen, cursisten begeleiden en ondersteunen en een interactie tussen docent en cursist tot stand brengen (e- Learning). Ten slotte hoort bij e-HRM ook het rationaliseren van informatie en procedures van de personeelsadministratie aan de hand van selfservice systemen (ESS/MSS). Op deze manier kunnen de medewerkers zelf hun gegevens rechtstreeks invoeren in het HR systeem. In het praktijkgedeelte van deze scriptie wordt voornamelijk ingegaan op dit laatste onderdeel. Er volgt eerst een beschrijving van de implementatie van de Employee Appraisal (EA) gebaseerd op de standaard SAP Management by Objectives module (MBO) die werd uitgevoerd door SAP experts van Arinso International ten behoeve van Orange. We eindigen deze scriptie tenslotte met een voorstel tot uitbreiding van het geïmplementeerde systeem bij Orange. Deze uitbreiding bestaat uit een ‘Succession Planning’ systeem dat geïntegreerd kan worden met de bestaande EA.
Notes: 2de licentie TEW - major Internationaal zakenwezen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1896
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ceciliani.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 20, 2022

Download(s)

22
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.