Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1907
Title: Analyse van alternatieve brandstoffen en aandrijfvormen voor personenvervoer met het oog op de gestelde Kyoto-normen
Authors: SCHUSSLER, John
Advisors: LEMEIRE, F.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: Milieu en klimaat zijn tegenwoordig ‘hot topics’. Vooral de problemen rond het broeikaseffect komen meer en meer onder de aandacht. Steeds meer mensen worden er zich van bewust dat we zelf mede verantwoordelijk zijn voor schade aan de natuur die ontstaat door het broeikaseffect. Ook groeit het verantwoordelijkheidsbesef: men raakt overtuigt van het feit dat het tijd is deze problematiek aan te pakken. Hoofdstuk 2 legt uit wat het broeikaseffect juist inhoudt en toont het aandeel van de verschillende sectoren in België in de uitstoot van broeikasgassen. Er wordt iets dieper ingegaan op de sector personenvervoer. Ook wordt het Kyoto-protocol besproken dat in het leven werd geroepen om wereldleiders aan te zetten tot het nemen van maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Aansluitend op de problematiek rond broeikasgassen, wordt er aandacht besteed aan de olieafhankelijkheid van onze huidige samenleving. De meeste emissies worden veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen en dan met name van olieproducten. De olievoorraden zijn echter niet onuitputtelijk en een olieschaarste zal ook de nodige problemen met zich meebrengen voor het personenvervoer. In hoofdstuk 3 wordt deze kwestie verder uitgediept. In hoofdstuk 4 worden enkele alternatieve brandstoffen besproken die de huidige modellen personenwagens van energie kunnen voorzien mits hieraan eventueel enkele aanpassingen worden gedaan. Voorbeelden zijn biobrandstoffen, LPG en aardgas. Hierbij wordt uiteraard aandacht besteed aan de milieuvriendelijkheid van deze brandstoffen en bekeken of ze economisch aantrekkelijk kunnen zijn voor de consument. In de volgende drie hoofdstukken, hoofdstukken 5, 6 en 7, wordt aandacht besteed aan alternatieve aandrijfvormen voor personenwagens. Hoofdstuk 5 bespreekt een vorm die reeds lange tijd bestaat, namelijk het batterij-elektrisch voertuig. Hoofdstuk 6 behandelt een alternatief dat in opkomst is, namelijk de hybride wagen. Hoofdstuk 7 tenslotte, handelt over wat door velen als de brandstof van de toekomst wordt gezien, zijnde waterstof. In alle drie de hoofdstukken wordt bekeken in hoeverre de alternatieven een oplossing kunnen bieden voor de klimaatproblematiek en tegen welke kost. Ook wordt nagegaan hoever de technologieën zich al hebben ontwikkeld en welke reeds beschikbaar zijn voor de consument. Tenslotte stelt zich de vraag in hoeverre de overheid zich moet mengen om de ontwikkeling van milieuvriendelijke voertuigen te promoten en om deze eventueel aantrekkelijker te maken voor de consument. Vandaar dat in hoofdstuk 8 de resultaten zijn opgenomen van een bevraging die hieromtrent gedaan werd bij verschillende politieke partijen. Acht Vlaamse partijen kregen de kans hun standpunten betreffende het te voeren beleid uit de doeken te doen.
Notes: 3de jaar Handelsingenieur - major Technologie
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1907
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
schussler.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 20, 2022

Download(s)

4
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.