Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1924
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCONINX, K.-
dc.contributor.advisorLUYTEN, K.-
dc.contributor.authorRENDERS, Kathleen-
dc.date.accessioned2007-11-08T14:47:55Z-
dc.date.available2007-11-08T14:47:55Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/1924-
dc.description.abstractTijdens het user interface design proces ontwikkelen designers prototypes van de toekomstige user interface. Enerzijds om verschillende design ideeën snel uit te proberen en anderzijds om de communicatie tussen klant en stakeholders te bevorderen. Sketchbased user interface design tools bieden ondersteuning tijdens dit proces door het designers mogelijk te maken de toekomstige user interface op een natuurlijke en informele manier te schetsen. De geproduceerde schets is, in tegenstelling tot een papieren schets, interactief en beschikt dus over tal van mogelijkheden. Hoewel de layout van de toekomstige user interface erg belangrijk is, bieden deze tools weinig of geen ondersteuning voor de specificatie van layout eigenschappen zoals bijvoorbeeld alignment en adjacency van widgets. In deze thesis wordt daarom een manier beschreven om layout eigenschappen op een informele manier aan een geschetste interface gaan toe te voegen. Deze informele manier maakt gebruik van gestures en scribbles om layout commando’s op user interface elementen uit te voeren. De layout van de interface wordt daarbij voorgesteld als een verzameling constraints, zodat de gespecificeerde layout eigenschappen blijven behouden en niet éénmalig gedefinieerd worden.-
dc.languagenl-
dc.language.isonl-
dc.publishertUL-
dc.titleSketch-Based User Interface Design-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages108-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
dc.description.notesMaster in de Informatica - Human-computer interaction-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
item.fullcitationRENDERS, Kathleen (2007) Sketch-Based User Interface Design.-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
renders.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

20
checked on Jun 24, 2022

Download(s)

12
checked on Jun 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.