Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22095
Title: Kwalitatief onderzoek naar de visie en ervaringen van geneesheren omtrent de competenties van kinesitherapeuten
Authors: Antonis, Marga
Bessemans, Jeroen
Advisors: MEESEN, Raf
VERMEEREN, Luc
NEMETH, Tim
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Naar aanleiding van de bevonden aspecten uit de literatuurstudie naar directe toegang tot de kinesitherapie is het belangrijk om de visie en ervaringen van geneesheren omtrent de competenties van kinesitherapeuten na te gaan. In welk opzicht beschouwt men een kinesitherapeut bekwaam en wat zijn, volgens de geneesheren, tekortkomingen van een kinesitherapeut? Hoe ziet de geneesheer de toekomstige samenwerking met een kinesitherapeut? Acht de geneesheer de kinesitherapeut bekwaam om in de eerstelijns zorg te werken? Welke voor- en nadelen verwacht men bij de mogelijkheden van directe toegang tot de kinesitherapie? DOEL VAN DE STUDIE Wat zijn de visie en ervaringen van geneesheren omtrent de competenties van kinesitherapeuten? METHODE Vijf geneesheren werden samengebracht in een focus-interview onder leiding van dr. Calsius J. De data werden verwerkt volgens de thematische analyse. RESULTATEN De bekomen resultaten kunnen opgedeeld worden in 11 hoofdthema's met hun subthema's, nl. autonomie, respect, angst en wantrouwen, frustraties, communicatie, kennis en kunnen van kinesitherapeuten, diagnose, vertechnisering, kwaliteitsbewaking, kennis van geneesheren over kinesitherapeuten, terugbetaling en overconsumptie. DISCUSSIE De bekomen resultaten zijn enkel representatief voor de deelnemende groep geneesheren en kunnen niet gegeneraliseerd worden.
Notes: master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie-revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/22095
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses
Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12342632014H79.pdf927.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 27, 2022

Download(s)

8
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.