Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22127
Title: Het verband tussen de respons op artificiële en naturalistische tactiele stimuli gemeten met huidgeleiding en zelfrapportage
Authors: Remans, Annelien
Tewissen, Lize
Advisors: VANVUCHELEN, Marleen
BRAEKEN, Marijke
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: Om de respons op tactiele stimuli te meten kunnen verschillende objectieve en subjectieve meetmethodes gehanteerd worden. Tot op heden worden vaak verbale responsen en vragenlijsten gebruikt.Het doel van deze exploratieve studie is om enerzijds na te gaan welke tactiele stimuli er best toegepast worden en anderzijds om de overeenkomsten tussen objectieve en subjectieve methodes in kaart te brengen om de respons op tactiele stimuli te meten.
Notes: master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie-revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/22127
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses
Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12345032015H87.pdf934.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.